I després

PLE MUNICIPAL ORDINARI AQUEST DIJOUS A LES 9 DEL VESPRE

Compartiu aquesta història

Aquest dijous 25 d’octubre, a les 21:00 hores, se celebrarà al saló de sessions de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols el Ple Municipal Ordinari del mes.
El podeu escoltar en directe pel 107.0 o bé a través del nostre web clicant aquí.
Un cop acabat el podeu escoltar en diferit i descarregar, aquí.

PART RESOLUTIVA:

1.- Aprovar l’acta del ple ordinari 14/2018 de 27 de setembre i la del ple extraordinari 15/2018 d’11 d’octubre.
2.- Donar compte dels decrets d’alcaldia, acords de junta de govern i altres qüestions d’interès.
3.- Aprovació de bonificacions de tributs de construcció.
4.- Aprovació inicial de la transferència de crèdit tc007/2018 – serveis recaptació entitats col·laboradores.
5.- Concedir la medalla d’or de la ciutat al senyor Isidre Ribera Bech.
6.- Aprovar la compatibilitat laboral d’una treballadora de la corporació per a una segona activitat privada.
7.- Aprovar la compatibilitat laboral d’una treballadora de la corporació per a una segona activitat privada.
8.- Aprovar la compatibilitat laboral d’un treballador de la corporació per a una segona activitat privada.
9.- Aprovar la compatibilitat laboral d’un treballador de la corporació per a una segona activitat privada.
10.- Aprovar l’increment retributiu i la jornada de 35 hores per als empleats de l’Escola de Música.
11.- Estimar parcialment les al.legacions i aprovar definitivament el projecte d’obres del c/ s’Adolitx.
12.- Interposar un recurs contenciós administratiu contra l’acord del Jurat d’Expropiació de Catalunya que fixa el preu just de l’expropiació de la finca registral 1461.
13.- Moció per millorar les condicions laborals de les persones treballadores de la llar, en el marc del dia mundial del treball.
14.- Moció per a una fiscalitat municipal més justa, verda i amb perspectiva de gènere.
15.- Sol·licitud de compareixença de la regidora Laura Aiguaviva.
16.- Proposicions urgents.

PART DE CONTROL:

17.- Informació als regidors i control dels òrgans de govern.
18.- Precs i preguntes.

El més llegit

I després