I després

Ple Municipal Ordinari aquest dijous a les 9 del vespre

Aquest dijous 25 d'abril, a les 21:00 hores, se celebrarà al saló de sessions de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols el Ple Municipal Ordinari.

Compartiu aquesta història

Aquest dijous 25 d’abril, a les 21:00 hores, se celebrarà al saló de sessions de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols el Ple Municipal Ordinari.
El podeu escoltar en directe pel 107.0 o bé a través del nostre web clicant aquí.
Un cop acabat el podeu escoltar en diferit i descarregar aquí.
Aquesta es l’ordre del dia:

Part resolutiva

1- Aprovar les actes de les sessions anteriors.
2- Donar compte dels decrets d’Alcaldia, acords de junta de govern i altres qüestions d’interès.
3- Aprovació del reglament de funcionament de la Mesa General de Negociació de Matèries Comunes.
4- Pròrroga de la concessió demanial de l’espai grastronomic de la cuina i refectori del Monestir de Sant Feliu de Guíxols.
5- Conveni de col·laboració entre la direcció general del cadastre a través de la gerència territorial del cadastre de Girona i l’ajuntament de Sant Feliu de Guíxols per a l’exercici de les funcions de gestió cadastral.
6- Verificació del TR de la modificació puntual del pla d’ordenació urbanística municipal, MPOUM.30 article 153 i disposició transitòria segona de les normes urbanístiques.
7- Aprovació definitiva del projecte d’obres d’urbanització del carrer Girona.
8- Adhesió a l’Aliança Educació 360.
9- Moció per demanar la convocatòria de la comissió del nomenclàtor.
10- Moció per fer efectiva la moratòria de suspensió de llicències en els àmbits del PDUC.
11- Moció per a l’adhesió de Sant Feliu de Guíxols a l’Associació de Municipis i Entitats per a l’Aigua Pública.
12-Reformulació de la proposta sobre l’Any Caimó que va quedar pendent.
13- Moció en defensa dels centres especials de treball.
14- Proposicions urgents.

Part de control

15-Informació als regidors i control dels òrgans de govern.
16- Precs i preguntes.

 

 

El més llegit

I després