I després

PLE MUNICIPAL ORDINARI AQUEST DIJOUS

Compartiu aquesta història

Aquest dijous 29 de novembre, a les 21:00 hores, se celebrarà al saló de sessions de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols el Ple Municipal Ordinari del mes.
El podeu escoltar en directe pel 107.0 o bé a través del nostre web clicant aquí.
Un cop acabat el podeu escoltar en diferit i descarregar, aquí.
Aquesta és l’ordre del dia:

PART RESOLUTIVA

1-Aprovació de les actes anteriors.
2-Donar compte dels decrets d’alcaldia, acords de junta de govern i altres qüestions d’interès.
3-Nomenament dels representants de la corporació en òrgans col.legiats.
4-Creació i funcionament del comitè d’ètica i bon govern.
5-Modificació plantilla i rllt 2018 emissora municipal.
6-Aprovació definitiva de l’increment retributiu del personal de l’emissora municipal.
7-Aprovació de les bonificacions del 95% de l’IBI per al lloguer social.
8-Aprovació inicial de la transferència de crèdit TC008/2018 – Actuacions al cementiri.
9-Aprovació inicial de la transferència de crèdit TC009/2018 – hores extres brigada (setembre 2018).
10-Aprovació de la factura 2018/3219 de Sorea SAU.
11-Aprovació de la factura 2018/3639 de Sorea SAU.
12-Rectificació d’errades materials a la resolució de ple de 27/09/2018 d’aprovació provisional de la MPPOUM – 28 “modificació puntual del poum als àmbits del Turó del Port (PA-12) i Puig de la Rúpia (SMU-13)”.
13-Aprovació provisional de la modificació puntual de POUM- 30: normativa urbanistica – article 153 i disposició transitòria segona.
14-Aprovació inicial del projecte de canalització i cobriment d’un tram urbà de la riera de Sant Amanç i del tram descobert de la riera del Monestir.
15-Aprovació inicial del projecte d’obres d’urbanització del carrer Girona.
16-Aprovació inicial del projecte d’urbanització del carrer Dr. Rovira cantonada amb carrer Pecher.
17-Mocions en defensa del sistema sanitari i de l’atenció primària de salut.
18-Moció per concedir ajudes a la rehabilitació de façanes, tancaments exteriors i coberta.
19-Moció per derogar el delicte d’injúries a la corona i per reafirmar el compromís amb els valors republicans.
20-Moció a favor de l’absolució dels presos polítics.
21-Proposicions urgents.

PART DE CONTROL

22-Informació als regidors i control dels òrgans de govern.
23-Precs i preguntes.

El més llegit

I després