I després

CONVOCATÒRIA DEL CONCURS DE DISSENY DEL CARTELL DEL CARNAVAL 2019

Compartiu aquesta història

L’Ajuntament de Sant Feliu ha obert la convocatoria pel concurs del disseny del cartell i de la xapa del Carnaval 2019 d’enguany.
Les bases són les següents:

-El tema serà lliure, dins dels motius característics de la festa que es pretén anunciar.

-El cartell haurà d’estar confeccionat en sentit vertical, de 70 centímetres d’alçada per 50 d’ample, inclosos els marges si els tingués.

-L’execució serà amb tota la gamma de colors que es consideri.
A l’hora de la seva reproducció litogràfica l’Ajuntament ho farà en quadricromia i haurà d’incloure el següent text: Carnaval 2019 Sant Feliu de Guíxols del 23 de febrer al 6 de març.

-Haurà de poder adaptar-se a diferents formats cartell, díptic, xapa i altres.

-Els cartells s’hauran de presentar sense signar i muntats sobre tauler, bastidor o material suficientment resistent per a poder ser exposat.

-Les propostes que optin al concurs s’hauran de presentar a la l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, a la Plaça del Monestir s/n, des del 26 de novembre a partir de les 10 hores, fins a les 13 hores del 14 de desembre del 2018.

-Cada participant podrà presentar una proposta acompanyada de plica tancada, que contindrà al seu interior el nom, cognoms, domicili i telèfon i a l’exterior s’ha de fer constar un títol o lema que identificarà l’obra.

-Es constituirà un jurat presidit per l’alcalde de Sant Feliu de Guíxols, Carles Motas, o el Regidor en qui delegui.
Els noms no es faran públics fins després d’emetre el veredicte.

-El concurs estarà dotat amb un únic premi de 300 €.
Es farà efectiu un cop s’estableixi la consignació pressupostària pertinent quan s’hagi aprovat el pressupost municipal del 2019.
El premi estarà subjecte a la legislació fiscal vigent, realitzant sobre aquestes quantitats les retencions legals establertes.

-El cartell premiat passarà a ser propietat municipal amb tots els drets de lliure reproducció, distribució i comunicació pública, tenint en compte la Llei de la Propietat Intel·lectual.
La resta de cartells es podran recollir a l’Àrea de Cultura abans del 18 de gener de 2019. A partir d’aquesta data passaran a ser propietat de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols.

La participació en aquesta convocatòria implica l’acceptació de les bases i de la resolució del Jurat que serà inapel·lable.
Qualsevol anomalia o dubte que pugui sorgir en el procés de selecció, deliberació i concessió del premi, podrà ser estudiada interpretada i solucionada pel Jurat.
El Premi podrà declarar-se desert.

 

El més llegit

I després