I després

PLANTACIÓ DE NOUS ARBRES AL PASSEIG DEL MAR

Compartiu aquesta història

Des de dilluns s’està actuant en el passeig del mar per reposar arbres que per diverses circumstàncies, especialment per la salinitat, no han pogut sobreviure.

A l’estiu ja es va fer una primera plantació d’una vintena de plàtans i es va fer una previsió per instal.lar un sistema de reg per inundació als arbres de les dues primeres fileres, que és on hi ha el major índex de mortalitat per la salinitat i s’hi han col·locant uns inundadors juntament amb la plantació.

Des de l’Àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament s’informa que amb aquest sistema preveuen que els arbres creixeran millor, es rebaixaran els índex de mortalitat i el temps de manteniment per reg, que fins ara es feia de forma manual.

S’estan acabant de plantar els de la segona filera de plàtans però, com que es troben a la zona de sauló, l’operació no afectarà a la zona d’aparcament.

Els arbres que es planten a la primera zona pavimentada de la primera filera de l’aparcament, tenen un perímetre d’entre 25 i 30cm. i ja estan copats perquè creixin en forma d’ombra, tal i com ho són els plàtans del passeig. Els que es planten a la segona filera, atès que no tenen escosell que en limiti l’espai, sónn més grans, d’entre 35 i 40cm. i també copats.

En total, en aquesta operació, se n’hi planten 29 , 15 arbres de perímetre 25-30 cm. i 14 arbres de 35-40 cm., tots plàtans.

Quant al passeig també hi resta pendent escampar una capa de sauló ja que l’actual està molt deteriorada i afecta als dies de mercat després de les pluges, La mateixa actuació està prevista a la plaça del Mercat, al sector de les pageses, on s’hi estendrà una capa de sauló, en aquest cas, compactat.

El més llegit

I després