I després

ORDRE DEL DIA DEL PLE MUNICIPAL DE FEBRER

Compartiu aquesta història

Aquest dijous, 22 de febrer a les 21:00 h. se celebrarà al saló de sessions de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, el Ple Municipal Ordinari del mes de febrer, del qual us adjuntem l’ordre del dia, que podeu escoltar en directe per la nostra emissora i a través del nostre web, on també hi trobareu el podcast, a l’apartat “A la carta”, si preferiu escoltar-lo en diferit.

I PART RESOLUTIVA:

1- APROVAR L’ESBORRANY DE L’ACTA ANTERIOR DE DATA

2- PRESA DE POSSESSIÓ DEL CÀRREC DE REGIDOR DEL SR. ALBERT POLO MIRET

3- APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT 3TC001/2018 – HORES EXTRAORDINARIES BRIGADA FIRA DE NADAL 2017

4- PROPOSTA D’ADHESIÓ AL PLA EDUCATIU D’ENTORN DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

5- PROPOSTA D’ADHESIÓ A LA CARTA DE CIUTATS EDUCADORES I D’INGRÉS A L’ASSOCIACIÓ INTERNACIONAL DE CIUTATS EDUCADORES

6- MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DEL CONSORCI DE LES VIES VERDES DE GIRONA

7- MOCIÓ PEL CANVI D’UBICACIÓ D’UNA PLAÇA D’APARCAMENT RESERVADA AL COSTAT DE LA BIBLIOTECA

8- MOCIÓ PER DEMANAR A LA GENERALITAT L’ABONAMENT DEL DEUTE PENDENT DE LES ESCOLES BRESSOL

9- MOCIÓ PER A LA REVALORITZACIÓ DE LES PENSIONS I LA SOSTENIBILITAT DEL SISTEMA

10- MOCIÓ DE SUPORT A LA VAGA FEMINISTA DEL 8 DE MARÇ DE 2018

11- MOCIÓ DE SUPORT ALS ENCAUSATS PER OPOSAR-SE A LA MAT AL SEU PAS PER LES COMARQUES GIRONINES

12- MOCIÓ PER A LA REURBANITZACIÓ DEL CARRER MARAGALL

13- RECONEIXEMENT ALS GUIXOLENCS QUE VAN PATIR LES REPRESALIES DEL FEIXISME

14- RENUNCIA DE LA SRA. MARIA ELENA DELGADO CAPARROS DEL CÀRREC DE REGIDORA I SOLICITUD DE NOMENAMENT DEL SR. ANIOL NEGRE ALBERTÍ EN LA SEVA SUBSTITUCIÓ

PROPOSICIONS URGENTS

II PART DE CONTROL:

DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA, ACORDS DE JUNTA DE GOVERN I ALTRES QÜESTIONS D’INTERÈS

PRECS I PREGUNTES

El més llegit

I després