I després

Ordre del dia del Ple Ordinari del mes de novembre a l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols

Compartiu aquesta història

Aquest dijous, a les 7 de la tarda, al Saló de sessions de l’Ajuntament de sant Feliu de Guíxols, se celebrarà el Ple Ordinari corresponent al mes de novembre de 2010. Ràdio Sant Feliu l’emetrà en directe i també podreu consultar-lo a partir de mig matí del divendres en aquest mateix web en l’apartat “a la carta”.

Tot seguit us mostrem la relació de punts de l’ordre del dia que es portaran a aprovació:

1. APROVAR ELS ESBORRANYS DE LES ACTES ANTERIORS DE DATA 28 D’OCTUBRE, 2 I 11 DE NOVEMBRE DE 2010.

2. DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA I ALTRES QÜESTIONS D’INTERÈS.

3. PRÒRROGA PER A L’EXECUCIÓ DEL PROJECTE I PAGAMENT DE LA DESPESA ELEGIBLE APROVADA, DINS DELS AJUTS DEL FEDER 2007-2013 PER L’ACTUACIÓ ANOMENADA PROJECTE DE REGENERACIÓ URBANA DEL CENTRE HISTÒRIC I COMERCIAL DE SANT FELIU DE GUÍXOLS.

4. RATIFICACIÓ DE L’ACORD DE LA JGL DE 26 D’OCTUBRE DE 2010 SOBRE ELS CANVIS D’ORGANITZACIÓ AL PLA DE BARRIS.

5. APROVACIÓ DEFINITIVA PER SEGONA VEGADA DELS ESTATUTS DEL CONSORCI L’ARE GAZIEL.

6. CONVENI PER A L’ENCÀRREC DE LES ACTIVITATS FORMATIVES INCLOSES DINS EL SERVEI DE PRIMERA ACOLLIDA PER A DONES IMMIGRADES RESIDENTS AL MUNICIPI DE SANT FELIU DE GUÍXOLS.

7. ADHESIÓ AL MANIFEST AMB MOTIU DEL DIA INTERNACIONAL PER A L’ELIMINACIÓ DE LA VIOLENCIA DE GÈNERE ENVERS LES DONES.

8. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA REFERENT A LA SOL·LICITUT D’APROVAR EL PROGRAMA ACTIC IMPULSAT PER LA GENERALITAT DE CATALUNYA.

9. PROPOSICIONS URGENTS

II. Part de control:

PRECS I PREGUNTES.

El més llegit

I després