I després

ORDRE DEL DIA DEL PLE ORDINARI DE JUNY

Compartiu aquesta història

Aquest dijous, 29de juny a les 21:00 h. se celebrarà al saló de sessions de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, el Ple Municipal Ordinari del mes de juny.
El podeu escoltar en directe per la nostra emissora i a través del nostre web, on també trobareu el podcast, en l’apartat “A la carta”, si preferiu escoltar-lo en diferit.

  1. PART RESOLUTIVA:

1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA 6/2017 DE 18 DE MAIG I LA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA 7/2017 DE 25 DE MAIG

2.- AUTORITZACIO DISPOSICIO I RECONEIXEMENT FACTURES MUGADAS SLU I SOREA SA

3.- CONTRACTACIÓ DE SERVEI EXTRES DE RECOLLIDA I NETEJA ESTIU-TARDOR 2017

4.- VERIFICACIÓ DEL TEXT REFÓS DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM N. 27 “ARTICLES DE LES NORMES URBANÍSTIQUES RELATIVES A LA DENSITAT D’HABITATGES REFERIDA A L’EDIFICACIÓ”

5.- COMPATIBILITAT LABORAL DE LA TREBALLADORA DE LA CORPORACIÓ ANA LAURA MOLERO AMB LA DE PROFESSORA DE DANSA

6.- COMPATIBILITAT LABORAL DE LA TREBALLADORA DE LA CORPORACIÓ VIOLETA PERALTA AMB UNA ACTIVITAT A L’HOSTALERIA.

7.- MOCIÓ D’ADHESIÓ AL FÒRUM ESTRATÈGIA CATALANA RESIDU ZERO

8.- MOCIÓ PER INICIAR LES OBRES DE RENOVACIÓ DE LA XARXA D’AIGÜES POTABLES DEL BARRI DE TUEDA

9.- PROPOSICIONS URGENTS

II.PART DE CONTROL:

10.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA, ACORDS DE JUNTA DE GOVERN I ALTRES QÜESTIONS D’INTERÈS

11.- PRECS I PREGUNTES

El més llegit

I després