I després

Ordre del dia del Ple Municipal Ordinari de dijous

Compartiu aquesta història

Aquest dijous a les 9 del vespre se celebrarà el Ple Municipal Ordinari corresponent al mes d’octubre amb els següents punts de l’ordre del dia.

1.- APROVAR L’ESBORRANY DE L’ACTA ANTERIOR DE DATA 27 DE SETEMBRE DE 2012

2.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA I ALTRES QÜESTIONS D’INTERÈS

3.- APROVACIÓ DE BONIFICACIONS DE TRIBUTS DE CONSTRUCCIÓ

4.- SOL.LICITUD DE COMPATIBILITAT DEL SR. JOAN ALBESA AMB UNA ACTIVITAT PRIVADA PER COMPTE PROPI

5.- APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIO PUNTUAL DE POUM DE L’ARTICLE 88 DE LES NORMES URBANISTIQUES

6.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EA PER A L’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS SOBRE L’IMPOST DE BENS IMMOBLES

7.- RESOLUCIÓ DE DIVERSOS RECURSOS DE REPOSICIÓ DEL PERSONAL AFECTAT PEL CANVI ORGANITZATIU DE L’OIAC

8.- PROPOSICIONS URGENTS

PRECS I PREGUNTES

El podeu escoltar en directe pel 107.0 FM, per internet a través del web www.rsf.fm i en aquesta mateixa adreça, en diferit, a l’apartat “A la carta”

El més llegit

I després