I després

Ordre del dia del Ple Municipal Ordinari d’aquest dijous dia 31 de març de 2011

Compartiu aquesta història

Aquest dijous a les 7 de la tarda se celebrarà el Ple Municipal Ordinari corresponent al mes de març de 2011 amb 17 punts de l’ordre del dia a més de les proposicions urgents que s’hi puguin presentar i l’apartat de precs i preguntes.

Ràdio Sant Feliu us l’ofereix en directe a través del 107.0 FM i per aquest web prement el banner En Directe. També el podreu escoltar en diferit en el nostre apartat “A la carta”.

I. Part resolutiva:

1. APROVAR L’ESBORRANY DE L’ACTA ANTERIOR DE DATA 24 DE FEBRER DE 2011.

2. DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA I ALTRES QÜESTIONS D’INTERÈS.

3. APROVACIÓ DE BONIFICACIONS DE TRIBUTS DE CONSTRUCCIÓ.

4. TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT DIFERENT ÀREA DE DESPESA 1/2011, CAPÍTOL 6.

5. AMPLIACIÓ DE L’ENCÀRREC DE GESTIÓ PER A L’ACTUALITZACIÓ ALFANUMÈRICA I GRÀFICA D’ALTERACIONS FÍSIQUES DELS BÉNS INMOBLES.

6. SUPLEMENT DE CRÈDIT SC1/2011, CAPITOL 1.

7. SUPLEMENT DE CRÈDIT SC2/2011. CAPITOL 2.

8. SUPLEMENT DE CRÈDIT SC3/2011, CAPITOL 6.

9. CRÈDIT EXTRAORDINARI CE1/2011.

10. DONAR COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2010 AJUNTAMENT.

11. DONAR COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2010 EMISSORA MUNICIPAL.

12. DONAR COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2010 ESCOLA DE MÚSICA.

13. APROVACIÓ DEFINITIVA DE L’ORDENANÇA REGULADORA DELS ESTABLIMENTS DE SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS PER A ÚS PÚBLIC DE SANT FELIU DE GUÍXOLS (LOCUTORIS).

14. APROVACIÓ D’UNA MODIFICACIÓ DEL PLA D’USOS I SERVEIS DE LES PLATGES I ZONA MARÍTIMO-TERRESTRE, PER A LA REDUCCIÓ DEL NOMBRE DEL CAMP DE BOIES DE LA PLATJA DE SANT POL.

15. APROVAR EL CONVENI URBANÍSTIC DEL PA-12 TURÓ DEL PORT I SMU-13 PUIG DE LA RÚPIA.

16. CONTRACTE D’ARRENDAMENT DE LA NAU INDUSTRIAL SITUADA AL CARRER TRAFALGAR PER A L’UBICACIÓ DE LES CARROSSES DE CARNAVAL I ALTRES.

17. APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE DE REFORMA DE L’EDIFICI DE L’ESCOLA DE MÚSICA

18. PROPOSICIONS URGENTS

II. Part de control:

PRECS I PREGUNTES.

El més llegit

I després