I després

ORDRE DEL DIA DEL PLE MUNICIPAL DE DIJOUS

Compartiu aquesta història

Aquest dijous, 26 de maig a les 20:00 h. al saló de sessions de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols s’hi celebrarà el Ple municipal Ordinari del mes de maig que també es pot escoltar en directe per la nostra emissora i que presenta el següent ordre del dia:

  1. PART RESOLUTIVA:

1.- APROVAR L’ESBORRANY DE L’ACTA ANTERIOR

2.- AIXECAR LA DISCREPÀNCIA I AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONÈIXER L’OBLIGACIÓ DE L’APORTACIÓ DE L’EXERCICI 2015 AL CONSORCI DE LES DRASSANES DE BARCELONA

3.- SOL·LICITUD AL MINISTERI D’HISENDA I D’ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES DE LA REPOSICIÓ DEL 100% DE LA TAXA DE REPOSICIÓ D’EFECTIUS DE LA POLICIA LOCAL DE L’AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

4.- MOCIÓ PER A LA DEFENSA DE LA SOBIRANIA POPULAR DEL PARLAMENT I
CONTRA ELS ATACS A LES LLEIS CATALANES

5.- MOCIÓ SOBRE LA REBAIXA DE L’IVA EN ELS PRODUCTES D’HIGIENE I PRODUCTES DE PRIMERA NECESSITAT

6.- MOCIÓ EN DEFENSA DE LES POLÍTIQUES DE LLUITA CONTRA LA POBRESA ENERGÈTICA I L’EMERGÈNCIA HABITACIONAL

7.- MOCIÓ PER DECLARAR EL MUNICIPI DE SANT FELIU DE GUIXOLS ZONA LLIURE DE PARADISOS FISCALS

8.- MOCIÓ SOLIDÀRIA PEL DRET DE DECIDIR I DE SUPORT ALS AJUNTAMENTS INVESTIGATS PER LA AUDIÈNCIA NACIONAL

9.- MOCIÓ DE PROPOSTA DE PACIFICACIÓ DEL TRÀNSIT A L’ENTORN DE 4 ESCOLES DE LA CIUTAT

10.- PROPOSICIONS URGENTS

  1. PART DE CONTROL:

11.- DONAR COMPTE DEL SEGUIMENT DEL COMPLIMENT DE LA LLEI DE MOROSITAT (1r. TRIMESTRE 2016)

12.- DONAR COMPTE DEL PERIODE MITJÀ DE PAGAMENT GLOBAL (PMP-G) SEGUIMENT COMPLIMENT LLEI MOROSITAT (1r.TRIMESTRE 2016)

13.- DONAR COMPTE DELS ESTATS EXECUCIO PRESSUPOST 2016 (1r. TRIMESTRE 2016). OBLIGACIONS DE SUBMINISTRAMENT D’INFORMACIÓ

14.- DONAR COMPTE DE LA CREACIÓ I TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT DE L’APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 1 TC 081/2016 UTILLATGE,MAQUINÀRIA I ALTRES EINES

15.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA, ACORDS DE JUNTA DE GOVERN I ALTRES QÜESTIONS D’INTERÈS

16.- PRECS I PREGUNTES.

El més llegit

I després