I després

ORDRE DEL DIA DEL PLE DE FEBRER

Compartiu aquesta història

Aquest dijous 26 de febrer,a les 9 del vespre, se celebrarà al salo de sessions de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols,el Ple Municipal Ordinari del mes de febrer amb el següent ordre del dia:

Part Resolutiva
1.-Aprovar l’esborrany de l’acta anterior de 29 de gener de 2015
2.-Donar compte del Decret d’Aprovació dels Fitxers de Registre dels convenis entre Ajuntament i la comunitat autònoma de Catalunya al MINHAP
3.-Aprovació de bonificacions de tributs de construcció
4.-Prórroga del conveni de transport públic urbà interurbà amb el Departament de Territori i Sostenibilitat i l’empresa Sarfa
5.-Suport a la Iniciativa Legislativa Popular presentada per la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca de Sant Feliu de Guíxols contra la pobresa energètica
6.-Moció d’adhesió a la Xarxa d’Alcaldes per la Pau
7.-Proposicions Urgents

Part de Control
1-
Donar compte dels Decrets d’Alcaldia i altres qüestions d’interès
2-Precs i preguntes

El més llegit

I després