I després

Ordre del dia del Ple d’aquest dijous

Compartiu aquesta història

Aquest dijous, 31 de gener de 2013, a les 21:00h. se celebrarà, al Saló de Sessions de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, el Ple Municipal Ordinari corresponent al mes de gener que podreu escoltar en directe a través de la nostra emissora (107.0FM) i, també en directe, a través d’Internet www.rsf.fm Recordem que també el trobareu, durant 30 dies, en l’apartat “A la carta” del mateix web.
L’ordre i els punts que es tractaran són els següents:
I. Part resolutiva:
1.- APROVAR L’ESBORRANY DE LES ACTES ANTERIORS DE DATES 18 I 27 DE DESEMBRE DE 2012
2.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA I ALTRES QÜESTIONS D’INTERÈS
3.- APROVACIÓ DE BONIFICACIONS DE L’IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL•LACIONS I OBRES, I DEDUCCIONS DE LA QUOTA CORRESPONENT.
4.- APROVACIÓ DEL PLA D’INSPECCIÓ 2013 EN RELACIÓ A L’IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES
5.- MODIFICACIÓ DEL REDACTAT DE LA REGULACIÓ DE LES TAXES PER A LA UTILITZACIÓ D’INSTAL•LACIONS MUNICIPALS
6.- ACORD DE DELEGACIÓ A LA DIPUTACIÓ DE GIRONA DE LA GESTIÓ DELS EXPEDIENTS SANCIONADORS
7.- APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT DEL MERCAT COBERT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS
8.- ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ I APROVACIÓ DEL CONVENI AMB EL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT DE LA GENERALITAT PER AL SOSTENIMENT DEL FUNCIONAMENT DE CENTRES EDUCATIUS DE PRIMER CICLE D’EDUCACIÓ INFANTIL DE TITULARITAT MUNICIPAL PER AL CURS 2011-2012
9.- ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ I APROVACIÓ DEL CONVENI AMB EL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT DE LA GENERALITAT PER AL FUNCIONAMENT DE L’ESCOLA DE MÚSICA PER AL CURS 2011-2012
10.- VERIFICACIÓ DEL TEXT REFÓS DEL PLA DE MILLORA URBANA SMU-05 VISTA ALEGRE NORD
11.- VERIFICACIÓ DEL TEXT REFÓS DEL PLA DE MILLORA URBANA SMU-28 MASCANADA LLEVANT
12.- VERIFICACIÓ DEL TEXT REFÓS DEL PLA DE MILLORA URBANA SMU-11b MASCANADA PONENT
13.- VERIFICACIÓ DEL TEXT REFÓS DEL PLA DE MILLORA URBANA SMU-12 ENTORNS DE GAZIEL
14.- APROVACIÓ PROVISIONAL PER SEGONA VEGADA DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM DE L’ART. 88 DE LES NORMES URBANÍSTIQUES
15.- CANVI DE LA FITXA DEL CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DE “LA TAVERNA DEL MAR”
16.- INCLUSIÓ EN EL CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DE “CAN RIUS”
17.- PROPOSICIONS URGENTS
II. Part de control:
PRECS I PREGUNTES.

El més llegit

I després