I després

Taula d’Habitatge per evitar desnonaments

Compartiu aquesta història

El passat 21 de gener els regidors d’Habitatge i Serveis Socials, Joan Vicente i Verónica Lahoya, respectivament, es van reunir amb membres de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca. A la mateixa reunió va assistir el Síndic de la ciutat, el Sr. José Luis Mayo.
El motiu de la reunió va ser poder conèixer les accions que la Plataforma durà a terme a la ciutat de Sant Feliu de Guíxols i, principalment, aquelles que directament vagin dirigides als ciutadans i ciutadanes que es troben immersors dins un procediment judicial com a conseqüència de la impossibilitat d’afrontar el pagament de les quotes hipotecàries. Així mateix es van tractar i concretar algunes actuacions que es podran dur a terme en coordinació amb l’Ajuntament (àrees d’Habitatge i Serveis Socials) i l’Oficina del Síndic de Greuges, en un intent de visibilitzar els recursos que la ciutat ja té a disposició dels ciutadans (Oficina d’Habitatge, Ofideute, recursos de Serveis Socials, Servei d’Orientació Jurídica,…) i altres que es crearan per poder actuar de forma coordinada amb la Plataforma.
Així, l’Equip de Govern promourà la constitució d’una Taula d’Habitatge integrada per representants de la Plataforma a la nostra ciutat, representació tècnica i política de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, Síndic de Greuges i, en tot cas, entitats que tinguin o puguin tenir interès en formar part, essent la Taula l’instrument que permetrà materialitzar una coordinació efectiva entre tots ells.
Així mateix, l’Oficina d’Habitatge informa que el proper 04.02.2013 s’obre un nou període per a la tramitació de sol·licituds d’ajuts de lloguer per a persones que es trobin afectades per un procés de desnonament, podent dirigir-se a efectes d’informació i tramitació de les sol·licituds a l’Oficina d’Habitatge, situada a Plaça Ferran Portes de Sant Feliu de Guíxols (Tfn. 972.82.25.99).

El més llegit

I després