I després

Ordre del dia del Pla Municipal Ordinari de dijous corresponet al mes d’agost de 2011

Compartiu aquesta història

Aquest dijous, a les 9 del vespre, se celebrarà al Aló de Sessions de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, el Ple Municipal Ordinari del mes d’agost, que podeu seguir en directe per la nostra emissora (107.0 FM) i per Internet (www.rsf.fm) tant en directe com en diferit a través de l’apartat A la carta.

Aquest serà l’ordre del dia amb possibilitat de la incorporació de noves propostes al punt 12 de Proposicions urgents:

I. Part resolutiva:

1. APROVAR L’ESBORRANY DE L’ACTA ANTERIOR DE DATA 28 DE JULIOL DE 2011

2. DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA I ALTRES QÜESTIONS D’INTERÈS

3. APROVACIÓ DE BONIFICACIONS DE TRIBUTS DE CONSTRUCCIÓ

4. RATIFICACIÓ DE L’ACORD DE JGL DE 2 D’AGOST DE 2011 PER TAL DE PRORROGAR EL CONVENI PER A LA PRESTACIÓ DE 80 PLACES D’ACOLLIMENT RESIDENCIAL PER A PERSONES GRANS DEPENDENTS A LA RESIDÈNCIA SANT FELIU GENT GRAN

5. RECTIFICACIÓ BASE 10ª D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST REFERENT ALS CRÈDITS AMPLIABLES

6. DEIXAR SENSE EFECTE LA PROLONGACIÓ DE JORNADA DE LA FUNCIONARIA RESPONSABLE DEL PLA DE BARRIS AMB EFECTES, 1/09/2011

7. TRASLLAT TEMPORAL DE L’ESCOLA DE MÚSICA AL CEIP L’ARDENYA

8. ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ DEL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ A FAVOR DELS AJUNTAMENTS TITULARS D’ESCOLES DE MÚSICA, CURS 2010-2011 I APROVACIÓ DEL CONVENI SUBVENCIONAL

9. APROVACIÓ DEL CONVENI AMB L’AGÈNCIA D’HABITATGE DE CATALUNYA RELATIU A L’OFICINA LOCAL D’HABITATGE I BORSA PER AL LLOGUER SOCIAL PEL SEGON SEMESTRE DE 2011

10. REVISIÓ I ACTUALITZACIÓ DELS PLANS D’EMERGÈNCIA

11. CANVI DE PERIODICITAT DE LA JUNTA DE PORTAVEUS (CARTIPÀS 2011-2015)

12. PROPOSICIONS URGENTS

II. Part de control:

PRECS I PREGUNTES.

 

El més llegit

I després