I després

OBRES DE MILLORA AL SOT DELS CANYERS

Compartiu aquesta història

En aquests dies es comencen a portar a terme diverses obres de millora de l’entorn urbà del conjunt d’habitatges del Sot dels Canyers, una de les actuacions que s’estan portant a terme a la ciutat. Les actuacions previstes consistiran en la creació d’una nova zona d’estacionament i una ordenació i arranjament de diversos punts de l’àmbit del barri
1.- Vials: ordenació i arranjament general consistent en la construcció de voreres en aquells punts on no n’hi ha o bé el seu estat requereix una intervenció, així com la formació dels corresponents guals de vianants i rampes d’accés. També hi ha la previsió d’asfaltar diversos punts de la calçada on el paviment està deteriorat, millora dels accessos als diferents blocs, delimitar diferents zones destinades a aparcament de vehicles i completar i millorar la senyalització viària tant vertical com horitzontal.
2.- Enjardinament: actuacions en diverses zones
3.- Mobiliari urbà: completar i renovar el mobiliari urbà existent (bancs, papereres, aparca-bicicletes i pilones). En la plaça interior, en la zona dels jocs infantils, s’instal·larà una tanca perimetral, i en el nivell inferior de la plaça s’instal·laran taules de ping-pong i escacs.
4.- Nova zona d’estacionament: formació d’una nova zona d’aparcament al C/ Logronyo, davant el bloc 7.
Les obres han estat adjudicades a l’empresa Aglomerats Girona, tenen un cost total de 126.578,51 € (IVA inclòs) i un termini d’execució de 2,5 mesos.
En una carta enviada als veïns, l’Ajuntament adjunta diverses formes de contacte per tal d’atendre queixes i suggerències ntre les quals destaca que la tècnica municipal responsable de les obres és Isabel Casellas, arquitecta tècnica, així com la invitació a disposar de qualsevol informació complementària a través de l’àrea d’urbanisme i obres de l’Ajuntament. Telèfon: 972.32.70.13 o bé al correu electrònic: urbanisme@guixols.cat.

El més llegit

I després