I després

Oberta la convocatòria per a l’atorgament de subvencions per a nous negocis i traspassos a Sant Feliu de Guíxols

Es proposen dues línies de subvenció, amb un màxim de 3.000€ i una despesa mínima de 5.000€. I una altre, del 30% de les despeses subvencionables, amb un màxim de 2.000€

Compartiu aquesta història

S’obre la convocatòria per a l’atorgament de subvencions per a nous negocis a locals buits o parades del Mercat Cobert i traspassos a Sant Feliu de Guíxols.

Hi han dues modalitats. La línia 1, en la qual se subvencionaran les obertures de nous negocis al municipi, incloent les despeses de reforma i/o adequació d’un local buit o parada buida del Mercat Cobert Municipal, així com les despeses d’adquisició de mobiliari, maquinària, ordinadors, aplicacions informàtiques, eines i utillatges necessaris per a l’inici de l’activitat.

Queden excloses les despeses de lloguer, d’adquisició de mercaderies i matèries primes per a l’inici de l’activitat i les taxes o tributs obligatoris per iniciar l’activitat.

La quantia a percebre per aquesta línia és el 30% de les despeses subvencionables amb un màxim de 3.000 €. La inversió mínima subvencionable és de 5.000 €, és a dir cal justificar una despesa mínima de 5.000 € per optar a aquesta línia de subvenció.

Pel que fa a la línia 2, se subvencionaran les despeses derivades de la continuïtat de negocis en que el nou titular mantingui l’activitat que estava en funcionament. Concretament, les despeses tangibles d’inversió en actiu fix (mobiliari, instal·lacions, maquinària, etc.)

Queden excloses les despeses de lloguer, de traspàs, d’adquisició de mercaderies i matèries primes per a l’inici de l’activitat i les taxes o tributs obligatoris per iniciar l’activitat.

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 30 de setembre de 2024.

El més llegit

I després