L’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols està augmentant el mapa de petits punts d’aparcaments descentralitzats a la ciutat sempre i quan es puguin trobar espais per adaptar-los per a aquesta funció. Una de les iniciatives ha estat la recepció temporal de solars a canvi de l’exempció de l’IBI. En altres es tracta d’adaptar espais públics o bé de canviar el dibuix en certes vies com es va fer a l’Avinguda de Catalunya i que també es farà en un tram de l’Avinguda de Saragossa per afegir 13 noves places.
Dues de les actuacions posades en marxa darrerament es localitzen als carrers Ginebra i Ixart.  Al carrer Ginebra, s’ha emporlanat el terra d’una finca municipal, de 634 m2, un solar d’estructura trapezoïdal situada al número42 aconseguint una capacitat per a 25 vehicles, prèvia a l’arranjament del carrer.
S’ha fet l’extracció del paviment arran de la vorera, i de l’interior del solar, neteja i desbrossament, anivellament del terreny donant pendent pel la sortida d’aigua, pavimentació de l’aparcament amb formigó de 15 cm. formació de 2 petites illes a banda i banda de l’entrada i d’una tercera illa al fons de la parcel·la per aprofitar la forma irregular de la mateixa amb enjardinament i senyalització de les places d’aparcament amb pintura. Segons la regidora d’Obres Públiques, Dolors Ligero, el cost de l’obra és de 26.254.-€ i ha estat adjudicada a l’empresa Massachs.
La mateixa empresa està executant les obres a la confluència del carrer Ixart-Parc de les Eres-Col·legi l’Estació, on sorgiran 20 noves places amb la reubicació del pipi-can, reposició de mobiliari urbà, pavimentació amb sauló sòlid, enjardinament i formació de parterres, il·luminació, col·locació de tanques, extracció de portes i arranjament de la vorera.
Atès  que el termini d’execució es d’un mes, segons la regidora,, el nou aparcament estarà enllestit al mateix temps que s’inicia el projecte d’urbanització de diversos carrers de la zona. En concret la fase 1 que inclou el carrer Eres des del carrer Maragall fins al carrer Santa Teresa, la Baixada de les Eres i el carrer Metges.