I després

NOTES DE CIU: PRESSUPOST I APARCAMENT

Compartiu aquesta història

1) El grup municipal de Convergència i Unió a l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols ha adreçat una nota als mitjans amb la majoria de qüestions que la regidora, Dolors Ligero, va exposar en el Ple Extraordinari celebrat el passat 22 de desembre, en el punt de proposta d’aprovació inicial dels pressupostos de l’any vinent que es va aprovar amb els vots a favor de l’equip de govern i els vots en contra de la resta de grups de l’oposició. Contingut de la nota:
” Les presses per aprovar el pressupost de 2016 abans de final d’any van motivar que dimarts passat es presentes, només 4 dies després de posar a disposició de la oposició la documentació, un pressupost incomplert, ple d’errades, de mancances imprescindibles pel bon funcionament de la ciutat, amb partides mal dimensionades i moltes incongruències.
L’Ajuntament disposarà al 2016 inicialment de 730.000.-€ més que al 2015, als que s’hi afegiran aproximadament 1.000.000.-€ més un cop tancada la liquidació del 2015, però aquest increment no es veurà reflectit en millorar les necessitats reals dels ciutadans :
-Es recapten pràcticament el mateix import d’impostos.
-No milloren els Plans ocupacionals per a formació i reciclatge d’aturats.
-No milloren l’aportació per a incentivar l’activitat comercial de la ciutat
-La millora real per ajuts econòmics als serveis socials es només de 48.000.-€.
-No milloren la plantilla de la policia municipal que permetria millorar el servei.
En referència a les despeses de funcionament , cal destacar l’increment del 50% per a contractacions d’ orquestres de la Festa Major que passa a tenir una consignació de 107.000.-€, del tot innecessària segons la nostre opinió, doncs es pot millorar molt obrint la participació dels joves en la elecció dels grups i fomentant l’actuació de musics locals.
La partida de comunicació associada a Alcaldia s’ha multiplicat per 4. No s’ha de confondre amb altres partides de comunicació com de TVCB o difusió de grans esdeveniments que tenen partida pròpia dins el pressupost i que no s’han incrementat.
Es preveu un increment de despeses de subministraments (llum, aigua, calefacció) de mes de 232.000.-€ i en comptes de continuar amb les polítiques d’estalvi energètic iniciades al 2012, el nou govern ha eliminat la partida destinada a inversió en estalvi energètic als edificis municipals.
El contracte de neteja no presenta variacions, la qual cosa fa pensar que el govern té intenció de prorrogar l’actual per 2 anys més, en comptes de tramitar un nou contracte quan acabi l’actual al 2016.
S’han eliminat els Ajuts per IBI i s’han creat altres per a persones d’escassa capacitat econòmica. No sabem a qui van dirigits aquests ajuts, però si sabem que els Ajuts per IBI els rebien majoritàriament aturats i jubilats.
Més del 50% de l’increment per a Serveis Socials es per a contractar personal per diversos programes i la resta 25.000.-e per a dotar l’àrea d’Envelliment actiu. El nostre grup municipal ha demanat al govern que no intenti municipalitzar la gestió dels casals i que els deixi gestionar aquests diner ells mateixos.
El pressupost d’ inversions està íntegrament conformat per projectes preparats pel govern anterior, encara que n’han deixat fora d’altres que al nostre entendre tenien més prioritat. Alguns exemples serien els següents: la 2ª fase de l’ urbanització del carrer de les Eres i la 2ª fase de l’ urbanització del carrer Sta. Magdalena, completar l’skate park i l’adequació de les cases dels Baldiri com a habitatge social, entre d’altres.
Algunes partides seran del tot insuficients i caldrà fer una modificació del pressupost per completar-les com la de inversions en platges que anualment puja uns 30.000.-€ i enguany només està previst posar unes passarel.les als espigons; la inversió a l’Asil Suris que anualment es d’uns 80.000.-€ i enguany només s’ha dotat amb 30.000.-€ al igual que l’ exposició Thyssen que amb la inversió que s’ha previst serà impossible realitzar.
No hi ha continuïtat pel Pla de Barris en aquests pressupostos, deixant sense finançament la reurbanització de la Plaça del Nord, carrer Nou de Sant Antoni i el carrer Huguet.
El pressupost no destina diners per al manteniment de les escoles públiques,tot i que aquesta és una competència ineludible de l’Ajuntament, a la qual es destinen anualments uns 60.000.-€ . D’altra banda, tampoc preveu cap aportació a la construcció del Nou Institut.
En comptes d’això, el govern ha decidit invertir 400.000.-€ en construir el Guíxols Arena, una macro grada de formigó i adaptar l’espai per a concerts de gran format. Des del grup municipal del CIU varem demanar al govern actual que torni a estudiar el projecte, apostant per transformar aquest espai en un gran aparcament públic a Vilartagues, per a uns 200 vehicles. La inversió hauria de repercutir en l’adequació d’aquest aparcament doncs caldria asfaltar, construir voreres i il.luminar la zona. En relació a les grades que volen construir, creiem que es poden substituir per les que es fan servir per la Porta Ferrada que són propietat de l’Ajuntament i es poden muntar quan sigui necessari. D’aquesta manera, el cost del projecte es rebaixarà dràsticament i amb la diferència es poden fer altres inversions més interessant per la ciutat.
Finalment, volem posar de manifest que el grup municipal de Convergència i Unió presentarà al.legacions a aquest pressupost per intentar corregir les moltes mancances que té i esperem que el govern les accepti pel bé de la ciutat, i rectifiqui un pressupost que van presentar i aprovar només amb els vots a favor del govern(TPS, ERC i PSC) i amb els vots en contra de (CIU, Guíxols al Carrer, MES i la CUP.”
Dolors Ligero
Regidora de Convergència i Unió.

2) El pressupost d’un ajuntament és transcendent, hi podem visualitzar quines promeses i afirmacions es podran transformar en fets i quines seguiran en el limbe de les promeses. També s’hi pot percebre allò de què va primer i què queda per més tard: va primer disposar de tres dedicacions a l’Ajuntament, una per a cada partit del Govern, la qual cosa suposa uns 40.000 euros anuals per cap. Val a dir, que només les despeses de seguretat social que comporten les tres dedicacions ascendeixen als 35.000 euros anuals, quantitat similar al que es dedica al servei d’aliments per ajudar a les persones qui ho necessiten, o lleugerament superior al destinat a acció solidària. Deu ser pel principi que la solidaritat comença per un mateix. La legislatura passada durant menys de dos anys la Ciutat va tenir dues dedicacions –com en altres legislatures -, i ens vam sentir a dir per part de TPSF que “ens arrastràvem pel fang i que el pacte era per motiu de les dues dedicacions”. Per demostrar que no era així vam retirar una de les dedicacions i seguírem governant junts. Ara ho podrien fer? Estic convençut que no.
S’ha perdut una oportunitat per dotar a la Policia Local de l’equipament necessari, així com per dedicar-hi nous efectius. No obstant, sí que és crea un habilitat nacional de tresoreria, la qual cosa deu anar en la línia de la promesa electoral d’ERC d’anar cap a la hisenda pròpia, malgrat que en aquest cas és nacional d’Espanya. En el pressupost de l’any 2014 la intervenció d’ERC va versar sobre el contracte de neteja, i la necessitat de fer una comissió per estudiar el nou contracte. De moment amb la neteja ha succeït el mateix pel que fa a les seves intervencions sobre el carrer Hopistal: sense canvis. Si s’ha de prorrogar el contracte abusiu amb CESPA serà un contratemps per a la Ciutat.
I anar amb presses implica tenir poc marge per a la discussió tècnica: el que actualment té l’ajuntament en tresoreria, es a dir, en diners propis en el banc després d’haver pagat les nòmines i les factures corresponents al mes corrent, oscil·la entre els 4.305.274,36 euros i els 11.244.154,22 euros, amb una mitjana (insisteixo, després d’haver pagat nòmines i factures) de 7.543.000 euros. Aquesta quantitat any a any es va incrementant. Són centenars de milers d’euros que en comptes d’estar invertits en les persones i en la Ciutat estan en el banc. El Govern va contestar que era una reserva per fer front a les obligacions. No és cert: cap Ajuntament té una “reserva” d’aquestes dimensions en proporció al seu pressupost. És quelcom que està en el límit de la malversació dels fonts públics. Aquesta quantitat demostra les presses i la incapacitat d’imposar la premissa que els diners són de la Ciutat i han d’estar en la Ciutat. Poder disposar de tres milions més d’euros, que ja tenim però que aquest pressupost no deixa aflorar, permetria incrementar els ajuts a les persones, les inversions a les escoles (per cert, en aquest pressupost no consta cap partida), els recursos humans que cal a la Policia Local, promocionar el comerç amb molta més força, disposar una nova sala polivalent que servís alhora com a gimnàs cobert per a l’Escola Gaziel..En fi, de moment el que fan és arranjar –entre altres- un carrer on un ex regidor de TPSF hi té una promoció de vivendes. Serà una casualitat, però les casualitats també es poden comentar. Sobretot quan carrers propers amb comerços no s’arrangen.
Joan Alfons Albó
Regidor de Convergència i Unió.

3) En referència al rescat de la planta -1 de l’aparcament del mercat, Joan Alfons Albó va fer una intervenció en el darrer ple de la qual n’ha resultat la següent nota:
“La rapidesa i l’aparcament de la Plaça del Mercat.
D’ençà primers de l’any 2014, els nous propietaris de l’empresa que fins ara era la concessionària de les dues plantes del pàrking del mercat intentava que l’ajuntament recuperés la concessió de la primera planta. El motiu: els nous propietaris són una empresa que es dedica a comprar empreses en fallida, i entre aquestes va adquirir la que havia construït i tenia la concessió del pàrking. L’empresa fallida havia fet el negoci en vendre el dret d’ús de la segona planta a un bon nombre de particulars. Ara però, tenia que fer front al manteniment de les dues plantes de l’aparcament, la qual cosa incloïa haver de pagar l’IBI. A Sant Feliu tenien poc negoci a fer, i conforme passaven els mesos el manteniment (pagar els subministraments, cosa que no feien regularment) s’havia de realitzar, i pagar els IBIs de les dues plantes plantes. En definitiva el que els interessava era cobrar el més aviat possible el rescat de la planta primera, posar en el mateix paquet el manteniment de la planta segona i desaparèixer.
Per això a principis de l’any 2014 van fer una primera oferta a l’ajuntament, on ja rebaixaven molt el preu del rescat acordat l’any 1999. Ho poden corroborar el Secretari i la Interventora de l’Ajuntament. Es va rebutjar, doncs el temps corria a favor dels interessos de la Ciutat –era evident que els nous propietaris no estaven disposats a esperar ni a assumir la gestió i precisaven de líquid -. Van presentar dues ofertes més, sempre rebaixant l’anterior. També n’estava al cas el Secretari de l’Ajuntament. I finalment han trobat a un Govern que tenia més pressa que ells en rescatar la concessió, amb un objectiu diferent: per no haver de consignar els diners de la recuperació en el pressupost i poder-lo aprovar a corra cuita. L’actual Govern fa que de sobte, qui passa a tenir la pressa i la pressió és la Ciutat. De moment qui haurà de gestionar l’aparcament és el mateix Ajuntament, doncs els concessionaris de la segona planta consideren que el preu que van pagar incloïa la gestió de l’aparcament (pagar l’IBI, entre altres coses).
La rebaixa per obtenir el rescat de la concessió encara hagués estat més alta esperant uns mesos més, a la qual cosa hauríem sumat l’IBI d’ambdues plantes que no és menor, i en cap cas acceptar la gestió del pàrking. I per cert, tot i que el Motas va criticar l’operació que es va realitzar l’any 1999 per aconseguir convertir la primera planta del pàrking del mercat en un aparcament de rotació, i evitar que esdevingués només per a l’ús d’uns quants, va ometre que ell hi havia votat a favor. No obstant, ara ja estem acostumats a que diguin una cosa i en facin una altra. Tres alcaldes, tres. Un per planta de l’aparcament i encara en sobra un.
Joan Alfons Albó
Regidor de Convergència i Unió.

El més llegit

I després