I després

NOTA DE PREMSA DE GUÍXOLS DES DEL CARRER

Compartiu aquesta història

En el darrer Ple i a instàncies del grup municipal de Guíxols des del carrer-Entesa (Gdc), es va contestar una pregunta, per escrit, que havia adreçat al govern el regidor de la formació Jordi Lloveras, el contingut de la qual era conèixer quantes persones i nuclis familiars es troben en risc d’exclusió social a Sant Feliu.
A partir de la resposta de la regidora delegada de Serveis Socials, Laura Serrano, Gdc ha difós una nota de premsa que diu textualment: “Unes 1500 persones de 525 nuclis familiars es troben en risc d’exclusió social a la ciutat segons va informar la regidora Laura Serrano al darrer Ple per respondre a una pregunta formulada per Jordi Lloveras, regidor de Guíxols des del carrer- Entesa (GdC-E).
Aquesta dada és essencial per establir mesures que puguin fer front a la situació, com ara la reforma de les ordenances fiscals amb l’aplicació de tarifació social, com propugna aquest grup polític. La progressivitat fiscal s’hauria de fer tenint en compte el nombre de fills i els ingressos de la unitat familiar – situacions d’atur o sense prestacions- i també les unitats monoparentals. Aquest mecanisme no significa ingressar menys sinó fer-ho millor. Aquesta qüestió no es podrà discutir a fons fins el debat dels pressupostos de l’any vinent. Per aquest motiu GdC-E va donar un sí crític al tema tractat al Ple sobre les bases que regulen els ajuts a persones amb escassa capacitat econòmica per fer front a l’IBI (Impost Bens Immobles) que, tal com estan ara són insuficients i poc solidaris.
Altres aspectes de caràcter social defensats per Jordi Lloveras són l’activació del Consell Municipal de Serveis Socials no només com un espai d’intercanvi de informació sinó com un lloc de debat i planificació de les línies estratègiques que han de conformar els pressupostos de l’any vinent en matèria social. Igualment va demanar un calendari públic amb els terminis dels contractes dels serveis municipals per fer-los transparents i valorar la possibilitat de recuperar alguns serveis amb un procés de remunicipalització. Es evident que, malgrat les promeses de transparència inicials, el govern no les compleix. Jordi Lloveras va posar l’exemple de l’escola bressol Mas Balmanya. Se’n ha adjudicat la gestió per un import anual de 200.000 euros sense cap debat previ”.

El més llegit

I després