I després

Nota de MESCat: “Propostes de MESCat SFG pel comerç”

Compartiu aquesta història

Nota de MESCat: “PROPOSTES DE MEScat SANT FELIU DE GUIXOLS PEL COMERÇ”

El comerç sempre ha estat i continuarà sent un sector estratègic per a les ciutats, atès que és una peça clau de l’activitat econòmica, de la configuració de l’espai urbà i de la integració social. I és que el comerç va més enllà de la seva consideració com un sector estratègic, el comerç fa ciutat i és un valor que cohesiona, vertebra i enriqueix la localitat.

MEScat Sant Feliu de Guixols es compromet a :

Farem l’aparcament que necessita la zona comercial: el del passeig del marc. Treballarem perquè pugui estar connectat amb el de la plaça del mercat per tal d’optimitzar despeses i generar l’equipament que resolgui definitivament el dèficit d’aparcament comercial de la ciutat. Les suposades solucions previstes pel govern en els darrers vuit anys no són tals ja que els aparcaments que s’han creat no compensen els que s’han eliminat a la vegada que tenen una funcionalitat d’aparcament dissuasiu i no d’aparcament directament vinculat a l’espai comercial.

Facilitarem l’estacionament dels residents a la zona blava i hi aplicarem les tarifes del aparcament de la Plaça del mercat per fomentar, d’aquesta manera, que els resident de SFG no es desplacin a d’altres zones comercials properes. Per facilitar l’accés dels residents a l’eix comercial es proposa que aquests disposin d’un temps d’estacionament diari gratuït a la zona blava del municipi i al aparcament de la Plaça del Mercat. Els nous models de parquímetre i la implementació un sistema de pagament per mòbil a través d’una App permet identificar els vehicles dels residents per oferir-los el temps d’estacionament gratuït, així com augmentar el temps d’estacionament des de qualsevol lloc o fer el pagament amb targeta bancària.

Habilitació de places d’aparcament exprés facilitar les compres ràpides en establiments com estancs, farmàcies o forns de pa, les gestions en empreses de serveis o la recollida de compres de pes que es poden identificar amb senyalització vertical i horitzontal, aquesta de color vermell. El temps d’estacionament permès en aquestes places ha de ser breu, entre 10 i 20 minuts.

Campanyes de promoció. Organització de campanyes promocionals amb sorteig d’experiències úniques a gaudir a SFG i de productes locals així com experiències gastronòmiques entre els clients per posar en valor els recursos locals, tant per al client resident com per al client visitants.

Implementarem a la oficina de turisme i als llocs de més afluència de visitants  informació relativa a l’oferta comercial del municipi. Aprofitarem els grans esdeveniments de ciutat (Festival de la Porta Ferrada, Exposició del Thyssen, esdeveniments esportius de referència, etc… ) per promocionar el comerç local.

Aprofundirem en les polítiques de recuperació de locals buits. Elaborarem un cens actualitzat de l’àrea comercial, organitzarem accions d’activació d’usos temporals d’aquests locals així com la retolació amb vinil. Organitzarem espais pop up amb oferta conjunta.

Iniciarem un programa de mediació amb propietaris i immobiliàries per pactar un preu mig de lloguer adequat a les circumstàncies actuals de mercat que propiciï l’ocupació d’aquests locals o per apostar per fórmules de lloguer variable.

Subvencionarem totalment o parcial el lloguer dels primers mesos dels locals buits ocupats per emprenedors i el lloguer de locals que estan en punts crítics de l’eix comercial posant-los a disposició d’emprenedors mitjançant un sotsarrendament en part subvencionat.

Farem urbanisme comercial. Crearem interconnexions urbanístiques entre zones comercials que generin itineraris clars de vianants i la millora de l’accessibilitat intrabarris per accedir a les zones més comercials. Consolidarem circuits de vianants entre les zones amb més comerç, pel que fa a mobilitat, seguretat i accessibilitat. Impulsarem propostes d’art efímer urbà i tindrem cura del mobiliari urbà a les zones comercials.

Neteja comercial. Reforçarem a les zones comercials la intensitat i les freqüències de la neteja que han de millorar.

Potenciarem un programa Reempresa SFG per fomentar el relleu generacional. El programa Reempresa, impulsat per la CECOT, és un mecanisme pel qual un o més reemprenedors accedeixen a la propietat d’una empresa d’altres, en funcionament, amb l’estalvi dels tràmits de creació i amb l’acompanyament de la part reemprenedora.

Tindrem molta cura de la senyalització comercial i millorarem l’existent.

Impulsarem i recolzarem l’associacionisme comercial.

Aprofundirem en les jornades de  formació i d’informació així com en programes d’assessorament personalitzats que permetin als comerciants de SFG millorar les seves competències en diferents àmbits (aparadorisme, normativa comercial, visual merchandising, comunicació, etc.) en funció de les necessitats detectades en cada moment.

Suport a la digitalització del comerç. Facilitarem eines als comerciants que els ajudin en el procés de transformació digital dels seus negocis. Des de formació sobre eines digitals gratuïtes, xarxes socials, eines de missatgeria fins a acompanyament personalitzat per a implementar-les.

Aprovarem un Pla Estratègic de Subvencions pel comerç local (fins a deu treballadors i 250 metres quadrats de local) pel període 2024 – 2027 dotat amb 80.000 anuals amb tres línies:

Despeses de millora dels establiments comercials. S’inclouen en aquesta línia aquelles actuacions que recaiguin sobre l’exterior del local o sobre les àrees interiors del mateix destinades a la atenció al públic com aparadors, il·luminació, rètols, mobiliari, eliminació de barreres arquitectòniques o millora de la eficiència energètica o instal·lació portes automàtiques.

Despeses de desenvolupament i implantació, manteniment o millora d’aplicacions informàtiques dirigides al comerç electrònic.

Ajudes a la implantació del negoci tals com adquisició de bens o la contractació de serveis necessaris per a la seva posada en funcionament.

Consensuarem i crearem una marca comercial i fomentarem campanyes de promoció del municipi amb especial atenció a un públic objectiu familiar.

Fomentarem l’ornamentació d’aparadors amb elements comuns.

Definirem les programacions dels mitjans locals públics o amb conveni per inserir-hi campanyes de promoció. En el mateix sentit intensificarem la promoció del comerç local a les xarxes social institucionals de l’Ajuntament per tal de captar clientela de l’entorn més proper.

L’Ajuntament encarregarà periòdicament al seu càrrec estudis de demanda per posar a disposició dels comerciants amb l’objectiu de tenir informació solvent per a la presa de decisions.

Creiem en l’oferta d’alimentació fresca que ofereixen els comerciants de Sant Feliu de Guíxols com a tractor comercial. En aquest sentit apostarem pel mercat municipal i tota la seva àrea d’influència.

El nostre comerç demana respostes constants per consolidar l’aliança efectiva entre el sector i la ciutat. Fem-ho possible.

El més llegit

I després