I després

Nota de Junts per Catalunya de Sant Feliu de Guíxols: “Toni Carrión proposa acabar amb les ocupacions conflictives d’immobles a Sant Feliu de Guíxols”

Compartiu aquesta història

Nota de Junts per Catalunya de Sant Feliu de Guíxols: “Toni Carrión proposa acabar amb les ocupacions conflictives d’immobles a Sant Feliu de Guíxols”

Durant el debat del passat ple de desembre, Toni Carrión va presentar la “Moció sobre les ocupacions conflictives i delinqüencials” que va ser aprovada amb els vots favorables dels regidors de Junts i els de TSF i PSC.

El candidat a l’alcaldia de Sant Feliu de Guíxols va exposar els motius d’aquesta iniciativa que Junts està liderant per combatre les ocupacions que es fan sense títol habilitant i provoquen que un ús anormal de la finca causi problemes de convivència amb els veïns.

Per resoldre aquestes situacions, des del consistori es proposarà al govern de Catalunya i al Congrés espanyol dues vies legislatives:

1 – A Catalunya, amb la reforma del llibre V del Codi Civil de Catalunya i de l’article 5 de la llei de vivenda.

2 – Al Congrés, proposta de modificació de la llei d’enjudiciament criminal perquè els desallotjaments es puguin fer en un màxim de 48 hores.

Aquestes eines serviran a l’ajuntament de Sant Feliu de Guíxols i a la resta d’ajuntaments per accelerar la resolució d’aquelles ocupacions d’immobles que provoquen problemes de convivència en l’entorn i generen alarma social entre els veïns, perquè es tracta d’una ocupació delinqüencial.

La proposta també preveu que es destini a habitatge social aquells immobles recuperats per fer front a una altra de les emergències que viu el país com és la falta d’habitatge.

El més llegit

I després