I després

Nota de Guíxols des del Carrer-En Comú Podem: “Sant Feliu de Guíxols torna a suspendre en la gestió dels residus”

Compartiu aquesta història

Nota de Guíxols des del Carrer-En Comú Podem: “Sant Feliu de Guíxols torna a suspendre en la gestió dels residus”

 

El govern de TxSF i PSC omplirà la via pública amb nous contenidors, però això no solucionarà un problema endèmic que té la seva arrel en el model de gestió

Les darreres dades publicades per l’Agència de Residus de Catalunya, corresponents a l’any 2021, continuen mostrant unes xifres decebedores per a Sant Feliu de Guíxols. En el cas de la recollida selectiva s’acredita un 45,73%. Una dada que millora en 2,9 punts la de l’any anterior, però on cal recordar que aquesta venia de molt avall: durant el 2020 Sant Feliu de Guíxols va ser la ciutat de més de 20.000 habitants de tot Catalunya que més va retrocedir en recollida selectiva en relació a l’any anterior, concretament ho va fer un 3,84 %. Per tant, l’augment del 2021 ni tan sols compensa el que es va perdre durant l’any anterior. Aquest 45,73% referma que la ciutat porta anys enquistada en el tema de la recollida selectiva i que no s’assoliran els objectius marcats per la Generalitat (50% el 2020, 60% el 2025 i 70% el 2030) si no hi ha un canvi significatiu en el model de recollida i això passa, tal i com ha defensat sempre Guíxols des del Carrer – En Comú Podem, per una implementació gradual del porta a porta i una ampliació que ampliï la fracció rebuig a la recollida comercial.

En quant a la generació dels residus queda palès, altre cop, que Sant Feliu de Guíxols no aplica cap mesura Residu Zero ni té cap compromís al respecte. Els 1,84 quilos per habitant i dia acreditat el 2021 empitjora els números de l’any anterior (1,76) i s’allunya encara més de l’objectiu marcat Generalitat que és de 1,2 quilos per habitant i dia . Guíxols des del Carrer – En Comú Podem critica que fa anys que no hi ha una política activa al respecte i que el fals argument , sempre emprat pel govern municipal, de què Sant Feliu és un municipi turístic es trenca veient altres municipis igualment turístics, però que tenen una ràtio de residu habitant/dia notablement inferior. El problema no són els turistes, sinó la manca d’accions per part del govern per prevenir l’excessiva generació de residus.

El fet de no arribar als objectius marcats penalitza a la ciutat encarint el preu del cànon de les escombraries. El 45’73% de recollida selectiva acreditat significa que pel 2023 previsiblement tornarà a pujar el rebut de les escombraries, a no ser que, en tractar-se d’any electoral, el govern prefereixi amagar-ho i ho carregui al pressupost municipal. L’altre objectiu incomplert, el de la generació de residus, impacta directament sobre el canvi climàtic. Malauradament, fa molts anys que Sant Feliu de Guíxols ha deixat de ser una ciutat sostenible en el tema de les escombraries.

El més llegit

I després