I després

Nota de Guíxols des del Carrer-En Comú Podem: “L’Agència de Residus de Catalunya alerta que Sant Feliu de Guíxols recicla pitjor ara que deu anys enrere”

Compartiu aquesta història

Nota de Guíxols des del Carrer-En Comú Podem: “L’Agència de Residus de Catalunya alerta que Sant Feliu de Guíxols recicla pitjor ara que deu anys enrere

 

Guíxols des del Carrer – En Comú Podem avisa que el tancament de Solius no fa més que empitjorar la situació i que cal prendre mesures urgents al respecte

La recollida selectiva dels residus forma part de les accions davant l’emergència climàtica. Una deficient recollida comporta una major emissió de gasos d’efecte hivernacle, perjudicant el planeta i la pròpia salut de les persones. També origina altres problemes nocius pel medi ambient, com l’afectació dels ecosistemes. A més, una recollida selectiva deficient té un major cost econòmic i acaba repercutint en una pujada del rebut de les escombraries.

Guíxols des del Carrer – En Comú Podem ha recollit en un informe (cliqueu aquí per consultar-lo) l’evolució de les dades de recollida selectiva de la ciutat durant la darrera dècada i les ha comparat amb la resta de municipis demés de 20.000 habitants de Catalunya. La conclusió final no pot ser més dolenta: Sant Feliu de Guíxols és el vuitè municipi de tot Catalunya que més ha retrocedit en matèria de recollida selectiva i el primer de les comarques gironines.

A nivell dels municipis que configuren el Consorci de Solius, Sant Feliu de Guíxols és l’única de totes les poblacions que no ha reduït la seva fracció resta, que és la que va a parar directament a l’abocador; al contrari, l’ha augmentat.

Aquesta involució tindrà un efecte directe en el rebut de les escombraries, que patirà un fort increment, conseqüència de les milers de tones de la fracció resta que continuem abocant. Un increment donat per l’augment anual del preu del cànon (el 2022 va ser de 59,10 €/tona, però aquest 2023 serà de 65,30 €/tona i el 2024 arribarà als 71,60 €/tona) i del cost addicional provocat pel tancament de Solius, que ens obliga a dipositar els residus a Vacarisses amb una pujada, de moment, de 18 euros per tona.

Davant la greu i preocupant situació, Guíxols des del Carrer – En Comú Podem considera que s’haurien de prendre aquestes mesures amb urgència:

-Tancar amb xip els contenidors de les fraccions resta i orgànica i deixar només un contenidor de resta per bateria.
-Implantar la recollida comercial obligatòria en totes les fraccions.
-Aplicar bonificacions per a ús de la Deixalleria Municipal i renovar la Deixalleria Mòbil amb un vehicle més versàtil i uns horaris més flexibles.
-Redactar un Pla Residu Zero que permeti posar en marxa iniciatives de prevenció i reducció de residus.
-Renovar de la Deixalleria Municipal perquè es converteixi, a més, en un centre de reutilització i reparació, amb la finalitat d’allargar la vida útil dels objectes donant-los una segona vida a través de la neteja, pintura, restauració o reparació.
-Elaborar un estudi previ que permeti conèixer els detalls per a una futura implantació gradual del sistema de recollida Porta a Porta en el municipi.

El més llegit

I després