I després

Nota de Guíxols des del Carrer – “En Comú Podem: “Els Comuns demanen una fiscalitat Municipal més ecològica i social”

Compartiu aquesta història

Nota de Guíxols des del Carrer – “En Comú Podem: “Els Comuns demanen una fiscalitat Municipal més ecològica i social”

Al Ple de dijous proposaran mesures per afavorir les bones pràctiques mediambientals i fomentar l’ocupació estable.

Entre els temes principals del proper Ple hi haurà dues propostes que ha presentat Guíxols dels del Carrer-ECP que fan referència a les ordenances fiscals, més en concret al impost de construccions, instal·lacions i obres i al d’activitats econòmiques.

Un exemple: incentivar amb la màxima bonificació possible la construcció d’habitatges de protecció oficial (VPO) al nostre municipi, tant els destinats a venda com a lloguer.

L’habitatge VPO és una opció molt a tenir en compte per accedir a un primer habitatge, especialment per a persones joves i/o persones amb menys ingressos. En aquest sentit, els ajuntaments tenen vàries maneres per fomentar la construcció de VPO en el seu terme municipal. La principal d’elles, sens dubte, és la cessió de sòl o, fins i tot, la promoció directa de construcció de vivenda pública (qüestions que el govern Motas sempre ha defugit). El que proposem ara és reduir la fiscalitat municipal d’aquestes vivendes perquè la seva construcció sigui més atractiva pel promotor. La nostra formació sempre ha valorat aquest tipus d’habitatge com una solució complementària a l’adquisició per part de la ciutat d’habitatge públic per destinar a ús dotacional.

Un altre exemple: revisar aquelles mesures fiscals que poden incentivar a les empreses per fomentar ocupació estable i de qualitat. D’aquesta manera plategem un canvi en el càlcul de la bonificació que actualment hi ha per a la creació d’ocupació sobre l’impost d’activitats econòmiques, un canvi per fer-la més equitativa i accessible (amb el sistema actual pràcticament no es té en compte l’esforç que puguin fer les petites empreses). La proposta també planteja fomentar la contractació a través del Servei Municipal d’Ocupació.

El més llegit

I després