El grup municipal de Convergència i Unió ha difós una nota de premsa on dóna el seu parer sobre la tala dels oms del passeig de Rius i Calvet de Sant Feliu de Guíxols, que diu textualment:

“En un principi, el projecte contemplava el trasllat dels oms plantats al passeig de Rius i Calvet a S’Agaró, i avalava, amb un informe tècnic, la viabilitat de l’operació, però l’equip de govern va donat a conèixer al ple de març uns nous informes que desaconsellaven el trasllat del oms perquè suposadament posaria en perill el mur de contenció del carrer.
 
Sorprèn que el govern, a través del sr. Saballs, defenses en el Ple que “l’opció menys dolenta”  era talar els arbres en comptes de buscar una solució per evitar la caiguda del mur.

Estem segurs que amb voluntat política, es podria haver trobat una alternativa tècnica per assegurar el mur i fer possible el trasllat dels oms, però és evident que el govern no ha tingut mai aquesta voluntat, ja que si haguessin tingut la més mínima intenció de salvar els arbres, aquests s’haurien podat abans de la primavera i s’hauria realitzat el trasllat mesos endarrere, ja que, com tots els jardiners saben, la primavera és la pitjor època per fer-ho.

Una altra solució hagués estat deixar els arbres on eren, tal com vàrem proposar nosaltres. Mantenir-los i, en tot cas, adaptar el projecte, que de fet ja preveia la plantació d’arbrat, encara que evidentment més jove i més petit. El canvi, de fet, hagués estat fins i tot beneficiós pel projecte, doncs tenint en compte que estan construint una gran grada de formigó a la platja, i que el formigó a l’estiu desprèn molta calor, disposar d’un espai d’ombra, seria d’agrair.

És evident que la nostra proposta va ser votada en contra pel govern i pocs dies després es varen talar els arbres”.