I després

Nota conjunta dels grups municipals de l’oposició de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols

Nota conjunta dels grups municipals de l'oposició de l'ajuntament de Sant Feliu de Guíxols.

Compartiu aquesta història

Els grups municipals de l’oposició de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols han publicat un escrit conjunt, que podeu llegir a continuació, referent a un dels punts tractats en la passada sessió plenària i que portava el nom d’”aprovació inicial del projecte de reforma dels locals de la Plaça Salvador Espriu destinats a oficines de l’Àrea d’Acció Social”.

Aquest dijous 30 de setembre, en sessió plenària de caràcter ordinària, els partits de govern a Sant Feliu de Guíxols (TXSF i PSC) han portat a votació el “projecte de reforma i adequació de dos locals de la Plaça Salvador Espriu destinats a oficines d’Acció Social”.

Segons el portaveu del govern, Josep Saballs, aquest punt pretén donar inici als tràmits per tal de poder reformar un local a la Plaça Salvador Espriu que no és propietat de l’ajuntament i caldrà doncs formalitzar un lloguer amb els seus propietaris. En relació a aquesta qüestió, tots els partits de la oposició hem manifestat la necessitat de que l’Àrea de Serveis Socials es doti dels recursos i espais adequats tot i que hi hem votat en contra per discrepàncies en la definició d’aquesta ampliació necessària.

En el torn obert de paraules, cada grup polític ha expressat els motius que fonamenten els seus vots contraris entre les quals la primera intervenció ha estat la del portaveu del grup MES, el regidor i diputat Pere Albó, que ha discrepat en el fet que el nou local de Serveis Socials es trobi en un “aparador” a la plaça Salvador Espriu i en un altre ordre de coses, desaprova el fet que el govern llogui un local que ha utilitzat en campanya el partit TXSF.

El portaveu de Guíxols des del Carrer ha manifestat la necessitat d’ubicar nous espais de treball per l’Àrea de Serveis Socials, però ha discrepat de la idoneïtat dels locals proposats i ha lamentat no haver pogut participar en l’elecció dels nous espais.

La portaveu de Junts a Sant Feliu de Guíxols, Cristina Vicens, va manifestar que, tal i com ja es defensava en el seu programa electoral, la ubicació de l’Àrea de Serveis Socials s’hauria de preveure a l’edifici de l’antiga fàbrica Agglotap que es troba en un indret central a la ciutat i dotat d’aparcament en el seu entorn immediat i que li hagués agradat que s’hagués debatut amb l’oposició aquest projecte el qual considerem també estratègic de ciutat.

La portaveu d’ERC, Sílvia Romero va manifestar que malgrat coincideix amb l’Equip de Govern que cal millorar les dependències dels Serveis Socials de la ciutat, els locals proposats no són els més adequats, per motius d’accés i d’espais. Que s’haurien pogut estudiar altres propostes i ha fet referència també al fet que siguin els antics locals electorals de TxSF.

Pere Albó- portaveu MES
Jordi Lloveras- portaveu Guíxols des del Carrer
Cristina Vicens- portaveu JUNTS
Silvia Romero- portaveu ERC

El més llegit

I després