Diversos clubs esportius i l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols van constituir el passat dijous 7 de maig el Consell Municipal de l’Esport. Un organisme que haurà de facilitar les polítiques esportives a la ciutat, promoció, coordinació, pràctica i la gestió dels equipaments esportius.
Es tracta d’un òrgan de participació sectorial de caràcter consultiu i assessor, a través del qual les diferents entitats i el teixit esportiu poden fer les seves aportacions, propostes, suggeriments i demandes dins del marc institucional, per millorar la promoció de l’esport, a partir de les contribucions de tots els agents que en formen part i que estan implicats en aquest món, i en funció de les necessitats reals que té la ciutat i la capacitat del seu potencial humà i material.
Bona part de les entitats esportives i clubs hi eren presents i es va determinar que els estatuts es presentarien a la Generalitat, i es va escollir un primer equip, provisional, per poder presentar la documentació.