I després

Mn Jordi Reixach torna a Girona després de 6 anys a Sant Feliu

Compartiu aquesta història

Mossèn Jordi Reixach marxarà de Sant Feliu a mitjans de setembre per tal d’iniciar una nova etapa a dues seus del Bisbat a Girona després de romandre durant sis anys a la ciutat com a rector de la parròquia Mare de Déu dels Àngels.

Durant tot aquest període, el jove capellà olotí ha estat una peça fonamental en diverses gestions amb l’Ajuntament i en la intermediació amb el Bisbat en qüestions com les excavacions, cessió d’espais com el Palau de l’Abat, remodelació de les torres del Fum i del Corn, adquisició del nou orgue, el Festival de Música Antiga, implantació del nou campanar, concerts de la Porta Ferrada a l’església o l’arranjament del parterre i la porta de la basílica entre altres i torna a Girona, des d’on va venir, després de nou anys d’estada a la capital.

El convidàvem a la nostra emissora per tal que ens expliqués els motius de la seva partida i ens informava que ha estat una decisió del bisbe, Francesc Pardo, que ha requerit els meus serveis per tal que realitzi diverses tasques a Girona després que jo també li demanés una racionalització de les feines que realitzava tant a Sant Feliu com a la capital atès que ja no podia arribar a tot arreu.

En referència a les iniciatives que ha impulsat, li preguntaven de quines se sent més satisfet i el mossèn deia que en destacaria dues especialment: una és tot l’entorn de l’església, la porta d’entrada, la il·luminació interior i alguns detalla que fan que, actualment, en entrar es percebi molta llum, molta claredat i molta netedat. I l’altra, que em sembla molt important, es refereix a la reestructuració de la Càritas de Sant Feliu que s’ha convertit en una agrupació de parròquies que incorpora les de Sant Feliu, la de Castell-Platja d’Aro i la de Santa Cristina d’Aro amb tota una sèrie de serveis mancomunats que, en els moments que vivim, considero que són molt interessants i, al temps, oportuns.

Quant al seu relleu a la rectoria guixolenca Jordi Reixach ens avançava que serà el calongí, mossèn Narcís Ponsetí que, actualment, és el delegat Episcopal de Càritas a la Diòcesi de Girona, una persona molt trempada que ha estat a molts altres llocs, que té una trajectòria molt brillant i penso que encaixarà perfectament amb Sant Feliu atès que coneix de primera mà el tarannà d’aquesta zona de la comarca on hi té les seves arrels.

A la pregunta de, quines considera que són les prioritats en el futur immediat des de la rectoria, destacava que cal consolidar diversos projectes a l’entorn del monestir i de l’església en la línia dels realitzats fins ara com l’adaptació d’espais, acords amb l’Ajuntament, reorganitzar el Festival de la Porta Ferrada en aquest espai i anar resolent tots aquells projectes que estan encetats i que resten pendents.

Per cloure l’entrevista, li oferíem els micròfons per tal que enviés un missatge de comiat, tot i que encara romandrà a la rectoria fins a mitjans de setembre. Mn Jordi Reixach deia que donava les gràcies a tothom, he estat a Sant Feliu durant sis anys intensos en els quals m’hi he trobat molt bé i he d’agrair el suport de tothom. He intentat servir a la ciutat, als cristians i a tots aquells que m’ho han demanat.

El més llegit

I després