L’Ajuntament ha realitzat nombroses obres de manteniment i millores als centres escolars públics de la ciutat durant l’estiu, coincidint amb el període de vacances dels estudiants.  En total s’han invertit uns 90.000 euros en diferents actuacions a l’Estació, l’Ardenya, Gaziel, Mn Baldiri Reixach i a l’Escola Bressol l’Oreneta.

L’Àrea d’Educació de l’Ajuntament està treballant, a més, per impulsar un seguit d’ambiciosos projectes educatius, com el cas del TEI (Tutoria Entre Iguals) i altres propostes que van en la línia d’incrementar la presència de les matèries de caire artístico-creador en els currículums i ofertes escolars.

Les obres que s’han realitzat durant l’estiu 2017 són:

L’ESTACIÓ:

 Treballs d’instal·lacions
— Modificació de la centraleta per a l’alarma de foc
— Substitució de punts de llum

Treballs de serralleria
— Portes metàl.liques (escala de cargol, porta final del pati, porta escales del carrer Heriz) i planxes als extrems del porxo

Treballs de paleta
— Adequació del bany dels mestres de la planta baixa de l’edifici principal
— Formació d’una caseta de joguines infantil
— Enderroc d’una paret que presentava esquerdes a la pista, subsitutint-la per filat. 

Obres complementàries
— Subministrament i instal·lació de cortines a les aules d’infantil

 BALDIRI REIXACH 

Treballs d’instal·lacions
— Incorporació d’extintors

Treballs de fusteria d’alumini
— Substitució de finestres a l’aula d’audició i llenguatge

Obres de paleta:
— Formació de dues rampes a la zona del porxo de l’entrada
— Rampa d’accés a la primera pista
— Adaptació d’alçada de 4 lavabos i 2 urinaris de la planta baixa, de l’edifici original

Canals de pàrvuls i antigavines
— Estructures antigavines
— Modificació de canals a les aules

Construcció d’un ascensor
— Memòria Valorada sobre la redacció de l’avantprojecte de construcció d’un ascensor.

ARDENYA:

 Treballs a les Fonts
— Construcció de fonts d’aigua potable al pati

L’ORENETA:

Treballs d’instal·lacions
— Substitució de punts de llum
— Incorporació d’extintors

GAZIEL:

Treballs de guix
— Formació de fals sostre al passadís de la planta baixa

Treballs d’instal·lacions
— Adaptació de la instal·lacio a la planta baixa, incloses les lluminàries
— Nova instal·lació (sala d’informàtica)

Treballs de fusteria d’alumini
— Porta d’entrada de l’edifici nou (arranjament)