I després

Les policies locals aposten per la jubilació anticipada

Compartiu aquesta història

L’Associació de Caps i Comandaments de les Policies Locals de Catalunya (Accpolc) ha apostat, a través d’un comunicat públic, per la jubilació anticipada dels agents de la policia local als 60 anys, una mesura que es preveu aplicar a través d’un reial decret que encara s’està elaborant i contra el qual algunes associacions, com ara la Federació de Municipis de Catalunya, han presentat al·legacions. Segons informa el diari El Punt Avui, la jubilació anticipada dels policies locals és un objectiu que comparteix aquesta associació perquè només suposa millores per als mateixos policies, per a les organitzacions que dirigim i per als ciutadans, que rebran un millor servei. A partir dels 60 anys és difícil prestar un servei adequat al carrer, conclou l’Accpolc, que creu que s’han de posar al davant els avantatges que suposa aquesta mesura per sobre del cost que pot suposar per als ajuntaments la seva aplicació, que és la base de les al·legacions presentades. Els comandaments de les policies locals admeten que la jubilació d’un bon contingent de policies en cinc anys necessitarà un pla relativament complex per ocupar les places, que necessàriament estaran vacants durant uns mesos, però opinen que de cap manera es pot aturar el reial decret. La jubilació anticipada als 60 anys la tenen reconeguda tots els cossos policials que operen a l’Estat, excepte, ara per ara, els Mossos d’Esquadra i la Policia Foral de Navarra. Amb vista a l’arribada del reial decret, la subdirecció general de Coordinació de Policies Locals ha enviat requeriments a tots els caps de policies locals de Catalunya perquè els passin la llista dels agents que es podran acollir a la jubilació anticipada en els cinc anys vinents, per fer una planificació de com quedaran les plantilles. A les comarques gironines hi ha poc més d’un miler de policies locals que treballen en 36 poblacions i la prejubilació suposarà una minva

El més llegit

I després