I després

L’AL.LEGACIÓ DE CCOO ATURA EL PRESSUPOST

Compartiu aquesta història

Els pressupostos municipals de l’Ajuntament de Sant Feliu no es varen poder aprovar definitivament, com era intenció de l’equip de govern, abans de tancar la legislatura. La causa, segons informava fa unes setmanes el Diari de Girona, ve donada perquè el sindicat CCOO va presentat al·legacions perquè “no s’ajusta als tràmits de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals; i que no s’ha comptat amb els representants sindicals per a la confecció dels comptes”. Respecte d’aquest darrer punt, CCOO apunta que “la Relació de Llocs de Treball que es va presentar és incompleta ja que hi faltaven places que estan cobertes definitivament i places vacants que no coincideixen amb la plantilla orgànica publicada”.
El rotatiu prosseguia apuntant que “la secció sindical de CCOO té una pugna oberta amb l’equip de govern des que aquest va tirar endavant el conveni col·lectiu amb el suport de dos altres sindicats (UGT i SPPME-CAT). De fet, CCOO va denunciar al jutjat social l’Ajuntament i els altres dos sindicats per vulnerar presumptament el dret de tutela de llibertat sindical ja que considera que se’ls ha exclòs de la negociació malgrat que tenen la majoria de representants, entenent que s’han pres decisions sense comptar amb la seva participació com a sindicat majoritari”.
L’aprovació inicial realitzada el passat 24 d’abril, únicament amb els vots de CiU i PSC, no és suficient, atès que s’ha de fer l’aprovació definitiva i la legislatura està esgotada. Per tant, el govern entrant l’haurà d’aprovar per poder fer front a les inversions previstes fins al final d’any.
En dependència dels pactes que s’estableixin, pot ser el govern de Joan Alfons Albó qui el desencalli en un ple a l’inici de la legislatura, si aconsegueix mantenir l’alcaldia, o bé serà Carles Motas, en el cas que els pactes l’afavoreixin a ell.
En aquest darrer cas, es calcaria una situació que es va produir quan Motas va accedir a l’alcaldia, després de la moció de censura de fa poc més de cinc anys. En aquella ocasió es va veure obligat a aprovar uns pressupostos que havia votat en contra, en l’aprovació inicial i que, per fer-lo operatiu, el va portar a l’aprovació votant-lo a favor per tot seguit anar-lo modificant per tal d’adaptar-lo als criteris del govern entrant que encapçalava amb el suport del seu grup (TSF) i dels socis del moment: CiU, encapçalat per Miquel Lobato i l’unipersonal de Pere Luque (Amics).

El més llegit

I després