Aquest any caduquen les concessions de la franja maritimo-terrestre que afecten a diversos espais del municipi com els de la Taverna del Mar, l’edifici de Can Rius (Palm Beach) el Club de Mar o l’Hotel Eden Roc.

L’Ajuntament continua insistint en la demanda de la concessió de l’edifici de Can Rius que fa uns mesos va estar a punt de ser anul·lada per abandonament però es va recórrer i sembla que es dirimirà amb la nova concessió que segons l’alcalde, Carles Motas, és la millor solució per recuperar l’històrica edificació.

Motas declarava a la nostra emissora que des de l’Ajuntament s’han demanat totes les concessions “fins i tot la de la Taverna del Mar, però d’aquesta ja ens varen dir que no ens la donarien perquè si no renuncien, els concessionaris actuals tenen dret preferent i als actuals ja se’ls ha renovat la concessió ja que conserven l’edifici de Sant Pol. Les altres estan en mans del que decideixi Costes però nosaltres, l’Ajuntament, hem demanat la de Can Rius perquè estem destinant importants recursos a la millora del sector amb la reurbanització del passeig de Rius i Calvet i volem continuar invertint en la zona fent la renovació d’aquest edifici”

L’alcalde assegurava que si ens donen la concessió, l’Ajuntament s’encarregarà de fer tot el projecte de reforma i de totes les obres per deixar-lo completament nou,” un espai digne com es mereix pel lloc on s’emplaça com a element d’una ciutat que vol ser capdavantera també en la imatge, en el turisme i després ho donarem en concessió a qui ens presenti un projecte engrescador, que tingui vida i que no estigui abandonat com ho està a hores d’ara. Per tant, l’Ajuntament està disposat a invertir-hi diners per recuperar-lo”.

Recordem que, tal i com ja varem publicar el 3 de juliol de 2016, havia transcendit que un any i mig abans el director general d’Ordenació del Territori i Urbanisme de la Generalitat de Catalunya va incoar expedient de caducitat de la concessió a l’empresa que gestiona l’edifici anomenat oficialment Banys de Sant Elm, segons constava en els fonaments de dret  “a més de l’augment de volum d’un 10% en l’edificació, en l’abandonament o falta d’utilització sense justificació”. També hi consta que “només s’utilitza la part del restaurant, precisament en una zona no autoritzada sobre la superfície de la concessió”.

Costes i l’Ajuntament varen mantenir trobades per tractar sobre la decisió, que va quedar frenada pel fet que l’empresa va presentar, dins del termini legal, un pla director que des de les dues administracions s’interpretava “com una estratègia per guanyar temps” però amb la finalització de les concessions es prendrà una decisió definitiva.