I després

L’Ajuntament respon a les crítiques de GDC sobre les llicències d’obres a Punta Brava

El Regidor d’Urbanisme de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, Josep Saballs, ha respost a les crítiques que ha fet Guíxols des dels Carrer respecte a unes llicències d’obres que s’han concedit al sector de Punta Brava.

Compartiu aquesta història

El Regidor d’Urbanisme de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, Josep Saballs, ha respost a les crítiques que ha fet Guíxols des dels Carrer respecte a unes llicències d’obres que s’han concedit al sector de Punta Brava.

Saballs comenta que “aquestes dues llicències, han estat les més analitzades i contrastades, d’ençà la meva arribada a la Regidoria d’Urbanisme d’ençà el 2015, amb això us podeu fer una idea de la seva complexitat. Ens ha agafat el Pla Director del litoral gironí en plena tramitació en paral·lel, aquestes parceles es troben en una zona molt sensible que volem protegir i que hem de garantir que continuï preservant-se en tot el que sigui possible i en tot allò que la legalitat ens permeti”.

Segons explica Saballs, hi ha dues parcel.les, una de les quals ja tenia la llicència concedida, la qual “se’ls va suspendre per a un millor anàlisi. Es va arribar a un acord amb el promotor de tal manera que se’ls han reduït els drets edificatoris”. Saballs destaca que “aquí hem aconseguit reduir l’impacte”, recordant que “aquesta llicència ve condicionada per uns informes de Medi Natural els quals preveuen que no es poden fer depèn de quins treballs en l’edificació en el moment que hi hagi nidificació d’aus”.

El regidor recorda que s’han aplicat els paràmetres “més restrictius possibles que ens permet la llei. El que la llei no ens permet és no donar llicència a qui té un dret edificatori consolidat, perquè després ens hauríem de preguntar qui pagarà les indemnitzacions”.

Sobre la segona parcel.la, on s’estava en un procés previ, la propietat havia sol.licitat uns certificats de règim urbanístic cada sis mesos “com li és preceptiu per llei” i havia “adquirit uns drets edificatoris”. Van presentar la llicència corresponent i pel pendent que té aquesta parcel.la “l’Ajuntament va fer-ne una interpretació basada en informes tècnics de la casa i un d’extern”, va concloure que hi ha més d’un 50% de pendent i “això ha significat que la llicència que inicialment demanaven de poder construir tres habitatges dins aquesta parcel.la queden reduïts a dos. Per tant, segona llicència que hem aconseguit reduir”.

Saballs es mostra satisfet per “haver preservat el medi natural”, comentant que “aquesta és la línia de treball del Govern en aquest àmbit”, com també “preservar que les actuacions no ens comportin reclamacions contra l’Ajuntament d’uns promotors que tenien uns drets urbanístics adquirits prèviament”.

El més llegit

I després