L’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols reposarà un tub de sanejament que es troba al carrer Jaume Gras, al sector comprès entre la carretera de Girona i el carrer Hernán Cortés.

Fa vora 1 any ja es va actuar en aquest sector en comprovar-se, durant unes altres feines, que hi havia una fuita en aquest tub. Un cop reparada aquesta fuita, i després de realitzar una revisió al sector, es va comprovar que les afectacions eren molt més importants, ja que s’estava començant a produir un esfondrament important del tram de carrer.

Un cop comprovat l’abast de les afectacions, es va decidir actuar-hi canviant el tub. Les feines està previst que comencin aquest dilluns 18 de gener i aniran a càrrec de l’empresa Mugadas amb un cost de 13.087,36 €, IVA inclòs. Les feines, que afecten una longitud d’uns 70 metres lineals, està previst que durin una setmana.