L’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols ha obert un procés selectiu per al nomenament d’un TAG per l’execució d’un programa temporal per l’actualització i revisió dels reglaments, ordenances municipals, procediments, documents administratius i convenis no urbanístics i creació d’una borsa de treball per un període de dos anys mitjançant concurs oposició en torn lliure.

► Accediu a la informació fent clic aquí.