I després

L’Ajuntament obre un procés selectiu

Compartiu aquesta història

L’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols ha obert un procés selectiu per cobrir interinament una plaça en règim de funcionari interí de tècnic/a per a l’execució del projecte: impuls i suport de l’emprenedoria i creació d’empreses, d’acord amb el programa Empren Cat, mitjançant concurs oposició lliure, i la creació d’una borsa de treball.

► Accediu a la informació fent clic aquí.

El més llegit

I després