I després

L’Ajuntament atura l’adjudicació de noves llicències d’habitatges d’us turístic per adaptar-se a la nova regulació

El consistori engegarà processos per evitar la proliferació d'aquest tipus d'habitatges sense llicència, a través de procediments d’inspecció i sanció

Compartiu aquesta història

Sant Feliu de Guíxols és un dels 262 municipis de Catalunya on la Generalitat aplica la nova regulació pels habitatges d’us turístic, que afecta als municipis amb problemes d’accés a l’habitatge, que ja tenen més de 5 habitatges d’ús turístic per cada 100 habitants, o bé que compleixen els dos requisits.

Actualment, l’Ajuntament de Sant Feliu té aturada l’adjudicació de noves llicències per aquests habitatges fins que pugui adaptar el seu planejament urbanístic a la nova llei. Així ho explica el regidor d’Urbanisme, Josep Saballs.

Segons la nova llei, l’Ajuntament haurà de justificar que compta amb prou sòl per a habitatges destinats al domicili habitual i permanent de la població resident. A més, podrà atorgar, com a màxim, 10 llicències d’habitatges d’ús turístic per cada 100 habitants. Saballs explica que Sant Feliu, actualment, té aquest límit molt per sota d’aquestes xifres.

El regidor afirma que el consistori engegarà processos per evitar la proliferació d’habitatges d’us turístic sense llicència, a través de procediments d’inspecció i també de sanció.

Un cop es puguin tornar a atorgar les llicències, els propietaris d’aquest tipus d’habitatges hauran de demanar una llicència urbanística municipal i una autorització turística prèvia a l’obertura, que serà vigents durant cinc anys, renovables.

Pel que fa als habitatges d’aquest tipus que ja existeixen, els titulars disposaran de cinc anys per demanar la nova llicència urbanística, a comptar des de l’entrada en vigor de la llei, o hauran de cessar l’activitat.

El més llegit

I després