I després

LA CUP NO PUBLICA A LA REVISTA #GUÍXOLS

Compartiu aquesta història

Habitualment la CUP no sol inserir escrits en l’espai reservat als grups municipals del Butlletí d’Informació Municipal #Guíxols, del qual se n’han editat i distribuït nou números.

Si bé la formació reconeix que una revista de distribució gratuïta, porta a porta és un bon mitja de comunicació, sobretot pels que no tenen accés a la xarxa, o no sap utilitzar-la i es garantia que la informació de l’ajuntament arribi a la ciutadania, a través d’una nota de premsa es mostra contrària a fer-hi aportacions per diverses raons:

Declaren que no estan d’acord amb l’import de licitació del contracte, de 44.575,10 euros anuals +IVA, considerant que la inversió és excessiva i que hi ha necessitat d’altres inversions més importants.

També expliquen que es pot fer una revista molt més senzilla, de baix cost i amb paper reciclat amb la mateixa finalitat d’informació ciutadana.

Conclouen el seu escrit considerant que no es deixa cap espai d’opinió ciutadana, que l’espai destinat a grups de l’oposició és un espai “crític” de mínims i que això els fa pensar que la intenció de divulgació va més en la línia d’utilitzar aquesta revista com a medi de promoció de l’acció política per part del govern local.

 

El més llegit

I després