L’alcalde de Santa Cristina d’Aro, el guixolenc Josep Llensa, sembla ser que haurà de pactar el seu sou i el del seu equip de govern en haver de deixar sobre la taula la proposta d’indemnitzacions per als càrrecs electes.

A les darreres hores, el nou partit independent dels Emprenedors per Santa Cristina ha divulgat una nota publicitant les intencions de l’equip de govern, farcit de guixolencs com Salvador Ribot, Jordi Oriol o Carme Soler, i reproduïm textualment la circular enviada:

La formació EMP juntament amb la resta de l’oposició aconsegueix aturar la primera proposta abusiva i irracional que presenta Josep Llensa en nom de CIU-PP al Ple de l’Ajuntament. “ Posar-se unes retribucions econòmiques mensuals de 3.900 euros i pretendre continuar cobrant la pensió de jubilat” Aquesta indemnització econòmica suposa un 114% de pujada respecta de les retribucions del seu predecessor.

La mitja d’increments de sous dels regidors de CIU-PP també preveia increments salarial superiors al 60%. El tema es va retirar del orde del dia.

Tanmateix la proposta presentada per CIU-PP de reduir a la meitat els Plens Municipals, la va haver de rectificar i gracies a la oposició vàrem aconseguir l’aprovació de celebrar onze plens anuals en contes de sis. El Ple es l’òrgan de control de l’equip de govern y la porta de la ciutadania a l’acció política.

RESUM PROPOSTA AL PLE DEL AJUNTAMENT DIA 30 DE JUNY PRESENTADA PER L’EQUIP DE GOVERN

FORMAT PER CIU-PP

PUNT 4: Proposta de fixació d’indemnitzacions a percebre pels membres de la corporació

PRIMER. Dedicaciò parcial i les retribucions mensuals brutes:

Salvador Ribot (CIU)            Dedicació 25 hores Retribució 1.300 euros/mes

Jordi Oriol (CIU)                   Dedicació 40 hores Retribució 2.100 euros/mes

Eva Claret (CIU)                    Dedicació 30 hores Retribució 1.500 euros/mes

Sebastian Mateo (PP)         Dedicació 40 hores Retribució 2.100 euros/mes

SEGON. Disposar d’una retribució per cada regidor de 240 euros per ple i regidor (sis plens any)

Regidors a l’oposició          Dedicació NO Retribució 120 euros/mes

QUART. Indemnitzacions per asistencia efectiva als òrgans municipal col.legiats que no tenen dedicació.

Junta de Govern per l’Alcalde: 450 euros amb un màxim de 4 juntes de govern al mes  (Alcalde,total 1.800 euros/mes)

Junta de Govern per altres membres de la junta de govern sense dedicació 350 euros amb un màxim de 4 juntes de govern per mes. (Carmen Soler, total 1.400 euros/mes)

Altres actes de representació i de govern de l’Alcalde: 100 euros per acte amb un màxim de 21 al mes (Alcalde, total 2.100 euros/mes)

Altres actes de representació i de govern de regidors sense dedició:  50 euros per acte amb un màxim de 10 al mes. (Carmen Soler, total 500 euros/mes)

Josep Llensa (CIU)               Dedicació ? Retribució 3.900 euros/mes

Carme Soler (CIU)               Dedicació ? Retribució 1.900 euros/mes

CONCLUSIONS:

TOTAL INDEMNITZACIONS A PERCEBRE MEMBRES DE LA CORPORACÓ SEGONS PROPOSTA PRESENTADA

6 membres del Equip de Govern Retribucions 12.800 euros/mes

7 membres de l’oposició Retribucions 840 euros/mes

TOTAL INDEMNITZACION A PERCEBRE MEMBRES DE LA CORPORACIO ANTERIOR MANDAT

7 membres del Equip de Govern Retribucions 8.258 euros/mes

5 membres de l’oposició Retribucions 1.110 euros/mes

Retribucions Ex-Alcalde Sr. Herrero, 1.827 euros/mes

Indemnitzacions  proposades Alcalde Sr. Llensa 3.900 euros/mes

Diferencia retribucions càrrec d’Alcalde 114%

Romanent de tresoreria de la partida pressupostària fins 31 de Desembre 2011:  64.258 euros.

Proposta CIU-PP despesa de partida pressupostària fins 31 de Desembre 2011: 95.480 euros

Remenant de tresoreria  negatiu segons proposta CIU que es produiria a  31 de Desembre 2011:  31.222 euros.