I després

Joan Alfons Albó justifica els sous del govern de SFG en funció de la dedicació

Compartiu aquesta història

L’alcalde de Sant Feliu, Joan Alfons Albó, ha donat la seva versió respecte a les xifres que fa uns dies Tots per Sant Feliu feia públiques ì que feien referència a les indemnitzacions (sous) de l’Equip de Govern de Sant Feliu.

L’alcalde en les seves declaracions assegura que des del govern, s’entén que la finalitat de la presència dels regidors a l’Ajuntament va més enllà de gestionar el dia a dia i que en gran mesura passa per millorar l’eficiència de l’organització i elaborar nous projectes en diversos àmbits. L’increment en la dedicació no es transforma en una correlació directa amb les quantitats a percebre però si que es compensa parcialment

L’alcalde apunta que s’ha augmentat la dedicació i que els càlculs s’han realitzat en funció dels següents paràmetres: assistència als Consells de Govern, a Comissions Informatives,als Plens i ser, o no, portaveu d’un grup municipal afegint que, les tasques de gestió que qualsevol regidor faci a banda d’aquests compromisos (reunions de treball, atendre veïns, etc.), no tenen cap retribució assignada.

La distribució d’hores són: Joan Alfons Albó i Pere Albó; mitja setmanal 7-9 hores /dia, (distribuïdes entre 8 i 21h.). Resta regidors equip de Govern: mitja setmanal 7-4 hores/dia (distribuïdes entre 8 i 21h.). Durada del Consell: de 2-3hores /Abans 1-2 hores. Preu actual- hora, si dura 2 hores: 400€/h., si dura 3 hores 266,66€/h. Preu anterior hora si dura una hora 600€, si dura 2 hores 300€.

Equip Govern actual Equip anterior

0 regidors van a una comissió 3 regidors anaven a una comissió
3 regidors van a 2 comissions 5 regidors anaven a 2 comissions
6 regidors van a 3 comissions 1 regidor anava a 3 comissions
1 regidor va a 4 comissions 0 regidors anaven a 4 comissions

No es fa una comparació directa de les quantitats totals que Tots per Sant Feliu va publicar sinó que es fa un desglossament de les assistències a les reunions abans esmentades tot assegurant que, si es comparen dedicació i sous, l’Equip de Govern, estaria un 3% per sota de l’anterior consistori.

Tenint en compte aquests paràmetres, assegura que l’element que ha variat bàsicament és la durada de les Juntes de Govern, Consell de Govern i assistències a Comissions Informatives, el preu dels regidors (deixant a banda les persones que tenen dedicació parcial (alcalde i vicealcalde), és de 22.560€/mes, i l’anterior equip (deixant de banda la dedicació parcial de l’alcalde), era de 20.355,00€. Cal insistir en que el total de l’equip de Govern actual són 12 persones, en front de les 10 d’abans.

Ara hi ha 19 regidors en règim d’assistències, els quals perceben de mitjana 1.182,11€ (1.588,00€ per regidor equip Govern) abans n’hi havia 20, els quals percebien de mitjana 1.016,00€, i concretament 1.326,67€ per regidor equip de govern.

El més llegit

I després