I després

Ja es poden demanar les subvencions per reformes interiors d’habitatges dirigides a persones de 65 anys en endavant

Compartiu aquesta història

Ja es poden demanar les subvencions dirigides a persones de 65 anys o més per obres d’arranjament a l’interior dels seus habitatges. Les actuacions que es poden subvencionar són les que calguin per assolir les condicions mínimes d’habitabilitat i destinades a aconseguir la salubritat i el confort, adequar a la normativa vigent les instal·lacions d’aigua, gas, calefacció, electricitat i sanejament o adaptar l’interior de l’habitatge per la millora de l’accessibilitat.

Aquesta és una ajuda dirigida a unitats de convivència on algun dels seus membres sigui una persona de 65 anys o més i que visqui a la vivenda on es vulgui actuar. Les sol.licituds es poden fer fins el 30 de juny de 2023.

Els requisits per formar-ne part són que aquestes persones tinguin el seu domicili habitual i permanent a l’habitatge on estan previstes les feines. Cal recordar que per demanar les subvencions, la persona de 65 anys o més que hi viu no ha de tenir prou autonomia per realitzar les activitats d’higiene, alimentació, mobilitat o altres de similars. També ha de tenir un grau de discapacitat igual o superior al 33% o tenir reconeguda una pensió d’incapacitat permanent, en el grau total, absoluta o gran invalidesa. També ha de tenir una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o acreditar algun grau de dependència.

La persona sol·licitant ha de ser el propietari, usufructuari o arrendatari i, ni aquesta persona ni tampoc cap dels membres de la unitat de convivència, poden tenir cap altre habitatge en propietat en el territori de Catalunya, al menys que no disposi del seu ús o gaudi. Pel que fa al pressupost de les obres que es vulgui presentar, aquest no pot superar l’import de 8.000 euros. L’import de la subvenció és del 100% del pressupost protegible, amb un límit de 4.000 euros per habitatge.

Les persones interessades es poden posar en contacte amb l’Oficina Local d’Habitatge de Sant Feliu a través del telèfon 972 82 25 99 o enviant un correu electrònic a habitatge@guixols.cat. També es poden dirigir a l’oficina situada al carrer de la Rutlla número 20.

El més llegit

I després