I després

Imminent alliberament dels espais públics del Club de Mar

Compartiu aquesta història

Després d’anys de litigi i de moltes escaramusses i fintes legals per part de la representació del propietaris del Club de Mar davant de les administracions, tal i com ja avançàvem des de la nostra emissora, en aquesta ocasió s’han acabat els tripijocs amb les administracions i s’ordena que els propietaris d’aquesta comunitat obri els accessos que es varen annexionar en detriment dels ciutadans i visitants que només han trobat barreres a l’hora de voler fer ús d’uns espais que havien de ser públics històricament i que fa més de quaranta anys s’han utilitzat com a privats per un petit nucli de propietaris.

La resolució final del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya desestima el darrer recurs formulat pels representants de TURISPANIA S.A. contra una anterior resolució del mes de gener del director general d’aquest departament, en la qual s’imposava una sanció de 4.416 euros per una infracció consistent en la interrupció de la servitud de trànsit i de l’incompliment de les condicions de la concessió del Club de Mar.

Per aquesta raó, s’ha requerit a la propietat per tal que, en el termini de vint dies, realitzi les actuacions necessàries per enderrocar la porta tapiada i els elements que impedeixen el pas, la porta amb cadenat així com els elements que impossibiliten el pas a més de la retirada de cartells que indiquen la prohibició del pas al públic i facilitar el trànsit a les instal·lacions de l’embarcador.

En el cas que no les porti a terme en el termini fixat, l’administració s’encarregarà d’alliberar els espais de forma subsidiària i, per tant, la propietat haurà de pagar el cost dels treballs que s’hi realitzin.

El que havia de ser un acte reivindicatiu per part de diversos col·lectius ciutadans i partits polítics de la ciutat aquest dissabte, es converteix en una activitat festiva en la qual s’ha previst fer ús dels espais que s’havien utilitzat com a privat des de principis dels anys 70.

 

El més llegit

I després