I després

HORARIS TANCAMENT LOCALS CAP D’ANY

Compartiu aquesta història

Alguna de les darreres nits de Cap d’Any es varen produir queixes per part d’alguns establiments per la diferència d’horaris, d’un any a l’altre, en l’ordre verbal de tancament dels locals per part de la Policia Local.
En aquesta ocasió l’Ajuntament ha tramés un informe de l’Enginyer Tècnic Municipal redactat a petició del secretari Municipal, en el qual es recull la llei, el decret i l’Ordre que regulen l’horari fixat per a cada tipus d’establiment al llarg de tot l’any i on també s’especifica aquesta data.
En el municipi de Sant Feliu de Guíxols hi ha una majoria d’establiments dedicats a activitats recreatives de restauració, ja siguin bars i restaurants, que al igual que els bars musicals. tenen fixat corn a hora màxima de tancament les 2:30, podent perllongar aquest horari durant 30 minuts durant les vigílies de festius als festius i en 60 minuts addicionals durant la nit de cap d’any.
Pel que fa als establiments amb llicències de cafè teatre o cafè concert, l’horari de tancament és fins les 4:30, podent perllongar aquest horari durant 30 minuts durant les vigílies de festius als festius i en 60 minuts addicionals durant la nit de cap d’any.
Finalment, les sales de festes. sales de ball i discoteques, l’horari de tancament és fins les 5:00, podent perllongar aquest horari durant 60 minuts durant les vigílies de festius als festius i en 90 minuts addicionals durant la nit de cap d’any.
A mode de resum, l’horari màxim de tancament per Cap d’Any és el següent:
-Bars, restaurants, bars-restaurants i bars musicals: Tancament a les 4:00 de la matinada. – Cafès-teatres i cafès-concert: Tancament a les 6:00 de la marinada.
-Discoteques, sales de ball i sales de festa: Tancament a les 7:30 de la matinada.
També cal fer l’avís a les persones que es reunien per celebrar les campanades de Cap d’Any a la Plaça del Mercat, que la festa que s’hi celebrava aquest any no està previst portar-la a terme.

El més llegit

I després