I després

Guíxols des del Carrer impugna la llicència d’obres per a la construcció de tres blocs d’apartaments a Sant Pol

Guíxols des del Carrer explica la impugnació que ha fet de la llicència d’obres per a la construcció de tres blocs d’apartaments a Sant Pol. Teniu accés a l'escrit complet a continuació.

Compartiu aquesta història

Guíxols des del Carrer explica la impugnació que ha fet de la llicència d’obres per a la construcció de tres blocs d’apartaments a Sant Pol. Teniu accés a l’escrit complet a continuació.

Guíxols des del Carrer impugna la llicència d’obres per a la construcció de tres blocs d’apartaments a la platja de sant pol
Els Comuns asseguren que la llicència s’ha atorgant sense tenir en compte les directrius del Pla Director Costaner (PDU) i sense un estudi ambiental acurat

Guíxols des del Carrer–En Comú Podem ha registrat un recurs de reposició contra l’acord de la Junta de Govern Local de Sant Feliu de Guíxols que el passat 22 de desembre va atorgar llicència d’obra per a la construcció de tres blocs d’apartaments a la platja de Sant Pol, just a davant del mar a la finca que hi ha situada entre el camí de la Caleta, la carretera de Sant Pol i el carrer Pere Màrtir Estrada. Un àmbit de 3.400 m2, on fins ara hi havia un xalet tradicional i una densa pineda.

El recurs de reposició s’ha argumentat a partir de dues premisses:

La primera, que la llicència d’obres s’atorga quan el PDU porta ja més d’un any de vigència, sent d’especial rellevància i notorietat pel que fa referència a sòls urbans. En aquest sentit, cal apuntar que el PDU possibilita als Ajuntaments la denegació de les llicències d’obres de les edificacions que per la seva formalització puguin incidir negativament en la percepció del paisatge o la pèrdua de vegetació, qüestió que no ha estat tinguda en compte per part de la Junta de Govern Local. Cal valorar també que la llicència s’atorga exclusivament a partir d’uns criteris normatius del planejament urbà (POUM), que són de l’any 2006 i que actualment, en molts aspectes, entre ells el de la protecció paisatgística, està totalment desfasat.

I la segona, que els informes dels serveis tècnics municipals de medi ambient són deficients, en quant no concreten afectacions en relació a les pendents de les diferents parcel·les que configuren el conjunt de l’obra i l’impacte paisatgístic que es provocarà. Tampoc es te en compte en cap moment al PDU, malgrat que la seva normativa sigui d’aplicació vigent i simultània al POUM.

Guíxols des del Carrer-ECP entén que aquesta obra està lluny de la sensibilitat i els criteris de protecció que reflexa el PDU i que requereix el nostre litoral. Hem de lamentar que el govern municipal no hagi fet res per protegir aquesta zona fràgil i que amb la construcció de tres blocs d’apartaments en alçada de planta baixa i tres plantes pis, originarà un tremend impacte paisatgístic que, si no hi posem remei ara, mai més tindrà solució.

El més llegit

I després