I després

FORMACIÓ CONTRA VIOLÈNCIA DE GÈNERE

Compartiu aquesta història

El dia 5 de desembre, de les 9:30h a 12:.00h. a la Sala de Congressos del Monestir de Sant Feliu de Guíxols: Jornada de formació per a professionals amb l’enunciat: “Violència de gènere: La denuncia i el procés judicial”, dirigit a persones que treballin directament o indirectament amb persones víctimes de violència de gènere: professionals de la sanitat, advocacia, educació, treball social, entitats, forces de seguretat i similars.
La legislació penal i administrativa més recent ha dotat de recursos les diferents administracions per tal d’oferir protecció integral a les víctimes de violència de gènere, però les dades no es redueixen, i les estadístiques ens faciliten informació decebedora.
Les diferents ponències pretendran posar de manifest les dificultats que amaga la decisió d’interposar una denúncia per violència de gènere. Aquest fet és el que donarà lloc a una intervenció efectiva. El conjunt de professionals que acompanyen la víctima i els que poden intervenir en aquest procés han de conèixer aquestes dificultats, les han de combatre conjuntament i minimitzar-les per tal que no es redueixi la protecció real sobre la víctima.
L’objectiu d’aquesta jornada serà oferir la informació i les pautes adequades als diferents professionals que intervenen en aquest procés per tal de garantir els drets de la víctima, de forma que efectivament es converteixin en la suma efectiva de recursos públics que facin realitat la protecció legalment prevista.
Inscripcions igualtat@guixols.cat Per formalitzar la inscripció cal enviar les dades que es marquen a continuació abans del 24 de novembre de 2014. Servei d’Igualtat i Atenció a les Dones (SIAD). Contacte: Igualtat@guixols.cat, 972 82 01 01 PROGRAMA I FULL D’INSCRIPCIÓ

 

El més llegit

I després