I després

EXPOSICIÓ D’EXPEDIENTS ENTORNS DEL MONESTIR

Compartiu aquesta història

El Ple Municipal, en la sessió del dia 25 d’agost de 2016, va aprovar inicialment els documents que formen part de la modificació del POUM núm. 26 Entorns del Monestir. En la mateixa sessió de 25 d’agost de 2016 es va aprovar inicialment el conveni urbanístic signat entre l’Ajuntament i la propietat de les finques incloses dins l’SMU-36 entorns del Monestir relatiu a la nova ordenació proposada per les finques i la cessió de nous espais lliures.

En compliment del programa de participació ciutadana, l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols informa que, aquests expedients es troben en informació pública fins el proper dia 20 d’octubre de 2016 per tal que es pugui consultar la documentació, escrita i gràfica, que integra la Modificació puntual del POUM, el conveni urbanístic i els seus expedients a fi de poder presentar al·legacions o suggeriments, així com els informes o documents que considerin oportuns aportar en relació al mateix.

El dret d’informació i consulta de la documentació exposada al públic, es podrà exercitar a les oficines del departament d’urbanisme de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, situades a la planta segona de l’edifici de l’Ajuntament, plaça del mercat núm. 6, en horari d’atenció al públic (de dilluns a divendres de les 9 a les 14 hores).

Igualment la documentació es troba exposada, i pot ser consultada, al web de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, ciutada.guixols.cat i a les xarxes socials Facebook i twitter de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols.

El més llegit

I després