La remodelació del passeig Rius i Calvet de Sant Feliu de Guíxols va cremant etapes abans de procedir a la seva reurbanització, i després de superar alguns esculls com el d’obtenir el vist-i-plau dels organismes que tenen competències en l’àmbit com ho són el Departament de Costes i l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), pel fet que hi passa, i hi desemboca la riera del Monestir.

Una nova fase es va portar a terme la darrera setmana amb els treballs previs de comprovació del subsòl mitjançant cates per tal de realitzar un estudi complet de les característiques del terreny i definició de la tipologia abans de procedir a les obres que doblaran la capacitat de l’actual riera, calaix que es complementarà en alçada dissimulat per les grades que també faran la funció d’amfiteatre amb vistes a la badia i que facilitaran l’accés a la platja.

Com ja va anunciar la nostra emissora, es tracta d’una projecte de millora de l’àmbit que, amb un cost de 1.173.340 € + IVA, que  renovarà l’obsolet sector ubicat a l’extrem dret de la badia guixolenca que, amb la projectada remodelació del carrer Colom i de l’antic club nàutic, deixarà a punt una futura remodelació del passeig marítim.

Comptarà, principalment, amb el passeig Rius i Calvet remodelat, el vial amb preferència pels vianants, la graderia-mirador de formigó lliscat amb la part frontal de pedra i entre els accessos s’hi col·locaran les clàssiques i icòniques arcades, similars a les dels balcons de la barana de mar, i es farà una passera de fusta sobre l’actual espigó.

A més, amb el sector de millora urbana que desencalla el desenvolupament urbanístic de l’àmbit, que abasta des de Cal Canari fins el Palm Beach, es dóna la possibilitat als particulars de portar a terme els seus projectes a tocar d’aquest espai mediterrani que ha quedat obsolet, entre altres qüestions, pels propis impediments normatius.