I després

ESCRIT DEL PDECAT SOBRE EL TANCAMENT COMPTABLE DE L’AJUNTAMENT

Compartiu aquesta història

El grup municipal del PDeCAT ha fet arribar una nota sobre els comptes de l’ajuntament on afirma que “el saldo bancari a final de 2017 va ser de 13.364.194 €. El tancament comptable de 2017 dona uns romanents -estalvis- nets, després de descomptar les obligacions pendents de pagament i els saldos de dubtós cobrament, de 9.197.603. €”.

L’escrit continua explicant que aquests diners “estan disponibles al banc, encara que sorprenentment no està previst que el govern els utilitzi per fer cap de les moltes inversions que necessita la ciutat”.

Des del grup encapçalat per Dolors Ligero, també comenten que el govern afirma que no utilitza aquests recursos a causa de la llei de sostenibilitat de les administracions públiques “però des de fa 4 anys, aquesta llei contempla excepcions per a ajuntaments sanejats com el nostre, sempre que es destinin a inversions i no a despesa corrent”.

Per tot això, el PDeCAT reclama al govern “que utilitzi tots els recursos econòmics disponibles per a donar resposta a les necessitats de Sant Feliu”.

Teniu accés a l’escrit complet clicant aquí.

 

El més llegit

I després