Segons informa el diari El Punt Avui, l’ajuntament de la ciutat preveu aprovar una subhasta per a un contracte de neteja de les restes de peces de fibrociment i el teulat trencat d’uralites d’una nau que es troba ubicada entre els carrers del Sol i Creu i que pertany a una promotora en fallida.

L’actuació s’emprendrà de manera subsidiària i s’inscriurà com a càrrega al registre de la propietat, de manera que quan hi hagi una compravenda el consistori recuperarà els diners. El pressupost és d’uns 26.000 euros.